Forsoningskommissionen har sat rammerne for sit arbejde

På sin første workshop i Ilulissat har Forsoningskommissionen taget hul på kommissoriet. De første vigtige grundsten blev lagt.

Kommissionen vil arbejde ud fra princippet om, at der er forskel på, hvordan den koloniale kontekst har været oplevet og fortsat opleves på forskellige tider og steder samt på tværs af generationer, grupper og enkeltpersoner.

Målet er, at forsoning skal bidrage til øget forståelse for og indsigt i vores forbundne historie og åbne op for nye erkendelser og bane vejen for nye stier og veje i mødet med fremtiden.

Som et led i forsoningsarbejdet med den kolonialistiske historie er det vigtigt, at denne bliver fortalt, lyttet til og anerkendt både i et fortids- og nutidsperspektiv.

Den koloniale kontekst samt vores egen videreførelse heraf har medført påvirkninger på de sociale relationer i samfundet, der har ført til friktioner mellem grupperne i samfundet.

De interne latente spændinger imellem de forskellige grupper i det grønlandske samfund kan nævnes som eksempler, som vi i tæt dialog med befolkningen skal løse i fremtiden, siger kommissionens medlemmer.

- Kommissionens vision er derfor at skabe landsdækkende initiativer til forsoningshandlinger. Som det første konkrete tiltag vil vi inddrage hele landets befolkning, der skal kunne bidrage med forslag og forventninger til, hvad det forestående arbejde skal omfatte.

Der igangsættes en bred undersøgelse blandt befolkningen for at inddrage flest mulige synspunkter i kommissionens fremadrettede arbejde.