Første besøg fra den japanske regering

Japans Viceminister med ansvar for Indenrigsanliggender og Kommunikation har været på besøg i Grønland for at holde møder med Naalakkersuisut.

Viceminister Tadahiko Ito, som er ansvarlig for Indenrigsanliggender og Kommunikation i den japanske regering, har i dagene 10.-12. august været på besøg i Grønland.

Besøget i Grønland kommer som en opfølgning på Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond’s møde med den japanske Udenrigsminister i København 1. maj 2014, og er det første besøg i Grønland af et medlem af den japanske regering.

Formålet med besøget har været at drøfte politiske emner med relevante ministre, samt at være med til at forberede Grønlands officielle besøg i Japan i december 2014.

Mandag den 11. august holdt Viceminister Tadahiko Ito møde med Formanden for Naalakkersuisut, hvor der blandt andet blev drøftet intensivering af samarbejdet indenfor handel og fiskeri, uddannelse og forskning, samt indenfor råstofefterforskning og råstofudvinding.

Viceminister Ito fremlagde også Japans planer for bæredygtig byudvikling, hvor de ønsker at Grønland bidrager med sine erfaringer indenfor blandt andet klimaforandringer, vedvarende energi og bæredygtig planlægning.

Under besøget i Grønland, holdt Viceminister Ito også møder med medlem af Naalakkersuisut med ansvar for Miljø og Natur, Kim Kielsen og med medlem af Naalakkersuisut med ansvar for Erhverv og Råstoffer, Jens-Erik Kierkegaard.

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond udtalte efter mødet:

”Det er vigtigt at der er et fælles ønske både fra japansk og grønlandsk side om at det gode samarbejde med Japan skal uddybes og udbygges. Derfor har vi i dag aftalt at, Naalakkersuisut og den japanske regering skal mødes igen under Grønlands fremstød i Japan til december for at følge op på samarbejdsmulighederne.

Der er mange vigtige områder, hvor Japan og Grønland arbejder sammen. Særligt indenfor fiskeri og olieefterforskning har der været et tæt samarbejde.

Vi fik ved vores møde lejlighed til at drøfte nogle af de nye områder, hvor jeg gerne ser at Grønland og Japan gør mere sammen, særligt indenfor infrastrukturinvestering og råstofudvikling, men også indenfor forskning, uddannelse og kulturudveksling.

Det er positivt, at Japan udviser interesse for de erfaringer som Grønland har gjort med udvikling af vedvarende energi og bæredygtig naturressourceforvaltning. ” 

For yderligere kontakt: Allan Olsen, Specialkonsulent i Udenrigsdirektoratet, tel: +299346410