EU´s grænsekontrol blev i dag indviet

- Som minister for veterinær- og fødevareområdet er jeg glad for, at være med til officielt at indvie EU grænsekontrollen her i Grønland, sagde Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, da han indviede grænsekontrolstedet, som ligger i Nuuk havn.

Den danske fødevareminister Dan Jørgensen var til stede ved indvielsen.

- Jeg vil gerne takke fødevareminister Dan Jørgensen og andre, som er til stede ved indvielsen af stedet, sagde Finn Karlsen.

- Grønland har taget et skridt fremad på vej mod større selvstændighed, og er nu en del af det dyresundhedsmæssige beredskab både for vores land og EU, sagde Finn Karlsen, da han redegjorde nogle af de fordele, som samhandelsland med EU for fiskevarer.

- Her gøres der en indsats for, at sikre sundheden i fiskevarer, som indhandles nationalt såvel som internationalt, understregede Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangs og Landbrug.

Tredje landes fartøjer fra for eksempel Canada og Rusland har fået mulighed for at lande fiskevarer til EU i Grønland, så grænsekontrollen bliver udført allerede, når fiskevarerne lodses.

- Disse aktiviteter giver mulighed for øget beskæftigelse af for eksempel tilsynspersonel i vores land og indirekte til erhvervet i de byer, hvor grænsekontrolstederne er placeret i Grønland, sagde Finn Karlsen.

Andre lande

Fiskerierhvervet vil få bedre muligheder for at importere og afsætte fiskevarer.

- Canadisk fiskerikontrol har vist stor interesse i procedurer for grænsekontrol, og har allerede besøgt kontrolstedet i Nuuk, sagde Finn Karlsen.

- Og andre tredje landes fiskefartøjer har også mulighed for at benytte grænsekontrollen i Grønland, og dermed få mulighed for at begrænse deres omkostninger i forbindelse med afsætning af deres fiskevarer, understregede medlem af Naalakkersuisoq.

- Jeg ønsker også myndighederne et godt samarbejde, og at grænse kontrollen bliver en succes.

Kontaktperson: Ludvig Siegstad. E-mail: lusi@nanoq.gl