Et turbulent år i KNI

Tirsdag d. 12. august 2014 kl. 11.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i KNI A/S. På dagsordenen var blandt andet godkendelse af seneste årsregnskab.

Årets resultat før skat for koncernen som helhed var på DKK 62,3 mio. kr. mod DKK 39,6 mio. kr. i forrige regnskabsår.

Resultat er således forbedret med DKK 22,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbedring på 57,3 %.

Regnskabsresultatet efter skat udgør i alt et overskud på DKK 42,3 mio. kr. mod et overskud på DKK 34,7 mio. kr. i regnskabsåret 2012/13.

Selskabets forbedrede resultat er skabt på baggrund af øget fokus på omkostningsbesparelser, den fortsatte implementering af strategiprojektet ”KNI mod 2016” samt væsentlig formindskelse af nedskrivninger og justeringer på selskabets lagerbeholdning.

Naalakkersuisut har dog bekymret kunne konstatere, at gælden i selskabet har været stigende i de seneste regnskabsår.

Naalakkersuisut ønsker, at KNI prioriterer gældsnedsættelsen fremadrettet, da dette er et punkt som Naalakkersuisut har stor fokus på i de Selvstyreejede selskaber.

På baggrund af FM 2014 og Inatsisartut har Naalakkersuisut bedt KNI om at udarbejde anbefalinger til en kommende ejerstrategi for selskabet, som blandt andet vil indeholde en analyse og anbefaling til, hvorvidt en opsplitning af Pilersuisoq og Polaroil er anbefalelsesværdig.

Naalakkersuisut ser frem til en præsentation af disse anbefalinger i januar 2015.

Dette arbejde er ikke blot vigtigt for KNI og Naalakkersuisut, men et centralt punkt for landet som helhed i kraft af KNIs rolle i det grønlandske samfund.

Bestyrelsessammensætning

Der har i slutningen af regnskabsåret 2013-14 været udskiftning i henholdsvis bestyrelse og direktion, og der var derfor genvalg på generalforsamlingen til Høgni Hansen, Bodil Nyboe Andersen, Annette K. Sadolin, Julia Pars. Derudover blev formanden for bestyrelsen Niels Thomsen genvalgt.

Der blev i samme ombæring sagt farvel til Jens Kristian Therkelsen, da selskabet har behov for at ændre bestyrelsessammensætningen, idet de øget oliepriser kræver et større fokus fremadrettet.

Derfor kan bestyrelsen byde velkommen til den tidligere energidirektør i KNI Jørn Esben Rosenberg som nyt bestyrelsesmedlem.

Naalakkersuitsut vil i forlængelse af dette takke Jens Kristian Therkelsen for det store arbejde, han har bidraget med i bestyrelsen.