Fælles håndslag på godt samarbejde

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond mødtes i går med Udenrigsminister Martin Lidegaard, for at drøfte de væsentligste emner af vigtighed imellem Danmark og Grønland. Udenrigsministeren har været på privat ophold i Grønland.

Der blev blandt andre emner diskuteret samarbejdet i Arktisk Råd, Kongerigets deltagelse i IWC, forholdet til EU og fælles dansk-grønlandske planer i forbindelse med åbningen af FN's generalforsamling til september.

I Arktisk Råd lægger Danmark og Grønland stor vægt på det økonomiske samarbejde som nu indledes i det nystartede Arctic Economic Council under Canadisk formandskab. Danmark og Grønland har allerede nu fokus på at sikre, at det gode samarbejde under det canadiske formandskab også fortsættes under USA's kommende formandskab fra 2015.

I forhold til EU var der enighed om, at Ruslands aktuelle handelssanktioner ikke bør ramme grønlandske interesser, da Grønland jo ikke er medlem af EU. Danmark vil gøre, hvad man kan for at bistå Grønland med at sikre, at dette forstås internationalt.

Til september deltager Formanden for Naalakkersuisut i Verdenskonferencen vedrørende Oprindelige Folks Rettigheder og FN Generalsekretærens klimatopmøde. Udenrigsministeren og formanden for Naalakkersuisut drøftede, hvordan de bedst koordinerer deres deltagelse ved Ministerugen i forbindelse med åbningen af FN's generalforsamling.

Aleqa Hammond udtaler:

”Arktisk Råd er Grønlands vigtigste samarbejdsorgan internationalt, og det gode samarbejde her, kan ikke tages for givet. Danmark gør en stor indsats for at sikre, at Grønland kan deltage fuldt ud i samarbejdet.

Sæl- og hvalfangsten har stor økonomisk og kulturel betydning for Grønland, og det er vigtigt, at der sikres forståelse for dette, også i EU. Jeg er glad for, at vi med Danmarks støtte er nået langt med at forklare vores interesser inden for disse emner.

For hvalfangsten vil det være vigtigt at sikre, at der ved IWC's næste årsmøde i september opnås kvoter for Grønland, som er baseret på den videnskabelige rådgivning.

Mødet fandt sted på den internationale dag for oprindelige folks rettigheder, og det var vigtigt for mig, at vi også her fik drøftet, hvordan vi bedst sikrer, at der leveres et stærkt budskab til september, når der afholdes Verdenskonference om Oprindelige Folks Rettigheder i New York”.

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:

”Jeg glæder mig over den gode dialog. Det tætte samarbejde har givet os et godt fundament til at skabe resultater. Det er vigtigt, og jeg vil gøre mit til, at det kan fortsætte”


 

 


 

Paasissutissanik sukumiinerusunik pissarsiniarfigineqarsinnaasoq/ Kontakt for yderligere oplysninger: Nunanut Allanut Pisortaqarfimmi pisortaq / Direktør ved Udenrigsdirektoratet, Kai Holst Andersen, mobil: +299 55 33 31.