Vellykket besøg til Upernavik og bygderne

Borgerne i Upernavik samt bygderne tog godt imod de tre medlemmer af Naalakkersuisut, som netop har været på rundrejse i Kullorsuaq, Tasiusaq, Innaarsuit, Aappilattoq, Upernavik Kujalleq, Kangersuatsiaq og i Upernavik for at holde borgermøder mellem d. 2.august- d. 5.august.

Borgerne var utroligt glade for de tre medlemmer af Naalakkersuisuts besøg og byd dem velkommen til deres bosteder. Borgerne i de enkelte bygder var ivrige efter at fortælle om de vilkår og udfordringer, der kan være i forhold til miljøet, skolerne, de sociale forhold og i erhvervslivet.

Turen har gjort indtryk på alle tre medlemmer af Naalakkersuisut, som er Naalakkersuisoq for Familie og Justits Martha Lund Olsen, Naalakkersuisoq for Uddannelse, Forskning, Kirke, Kultur og Ligestilling Nick Nielsen og Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard.

”I bostederne så jeg muligheder for erhvervsudvikling i forhold til fiskeri, og de afledte effekter der vil være for arbejdstagerne med nye arbejdspladser. Og at der er nogle helt særlige udfordringer for erhvervsudviklingen, fordi bostederne er spredte over lange afstande," siger Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard.

”Turen til Upernavik var ligesom turen til Kommune Kujalleq sidste år, hvor dagligdagen og det sociale område er præget af at man gennem flere år oplever afmatning. Manglende midler præger dagligdagen for mange og det er mærkbart indenfor det sociale område,” siger Naalakkersuisoq for Familie og Justits Martha Lund Olsen.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Nick Nielsen bemærker at der var stor interesse for hans ressortområder, specielt kirken og uddannelsesmulighederne for bygdens unge fylder meget i debatterne.

”De fremmødte udtrykte stor utilfredshed med kirkens betjening af menighederne og de ønskede, at der skulle gøres en ekstra indsats for at løse præstemanglen og sikres bedre forhold for i sær kateketer og organister," siger Nick Nielsen der vil arbejde i et tæt og vedholdent dialog og samarbejde med alle kirkens interessenter.

Flere og bedre børnepasningsmuligheder var ligeledes et stort ønske alle steder ligesom kvaliteten af folkeskolens undervisning og skolehjemmenes omsorg var til grundigt debat.

”Flere udtrykte endvidere bekymring for bygdeungdommens muligheder for at tage sig en erhvervsuddannelse da især praktikpladsmanglen afskærer mange unge fra bygderne i at påbegynde og afslutte et uddannelsesforløb”, siger Nick Nielsen og fortsætter. ”Jeg havde god lejlighed til at uddybe og drøfte Naalakkersuisuts uddannelsesplaner og – strategier med befolkningen i Upernavik og bygder. Disse planer er efter min mening i god tråd med de problemer som bekymrer folk, og jeg ser frem til, at arbejde videre med at hæve kvaliteten af vore uddannelsestilbud til gavn for alle børn og unge i landet.”

De tre medlemmer af Naalakkersuisut har også medtaget en del budskaber fra borgerne med hjem til de øvrige Naalakkersuisut, der blandt andet vedrører fiskeri, miljø og boliger.

Det planlagte borgermøde i Ilulissat måtte desværre aflyses på grund af vejrmæssige forsinkelser med flyrejse.

For yderligere kommentarer fra Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard kontakt:
Ministersekretær Kirsten Enequist telefon +299 34 56 04

Naalakkersuisoq for Familie og Justits, Martha Lund Olsen, Kontakt: Ministersekretær, Augusta Maria Jerimiassen: +299 53 93 71

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, Nick Nielsen, kontakt:
Undervisningsinspektør Kaali Olsen Kaali Olsen: +299 34 57 40