Strukturreformen er godt på vej, men ikke ved vejs ende


Selvstyret og kommunerne og KANUKOKA har i dag holdt møde om status for den igangværende evaluering af strukturreformen.

Formanden for KANUKOKA Martha Abelsen udtaler i den forbindelse:

”Kommunerne har løftet en særdeles stor opgave med at konsolidere de nye, større kommuner og at tilvejebringe et mere ensartet serviceniveau. Fase ét af strukturreformen er alt i alt godt overstået”

Kommunerne har kun indtil nu kun overtaget en begrænset mængde opgaver. Her må vi være mere ambitiøse, så strukturreformens mål om, at opgaverne løses tættere på borgerne kan realiseres. Det er et fælles ansvar for kommunerne og selvstyret at forberede de kommende opgaveoverførsler, herunder at gøre modtageapparatet i kommunerne klar til at varetage flere opgaver.

Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udtaler:

”Vi vil færdiggøre evalueringen af strukturreformen, som planlagt i løbet af næste år. De foreliggende delresultater understreger nødvendigheden af at tilpasse den offentlige sektor og skabe fremdrift i alle fire kommuner i en situation med stagnerende indtægter og stigende udgifter.

 

Indretningen af den offentlige sektor, herunder arbejdsdelingen mellem selvstyret og kommuner kommer derfor i fokus i de kommende år. Evalueringen skal bidrage til at skabe relevant viden herom. En af de foreløbige delkonklusioner er, at vi i fællesskab må sikre mere præcise data som grundlag for vores styring og beslutninger og en øget fokus på kompetenceudvikling i det offentlige.

Omdrejningspunktet for det videre arbejde er at give en bedre borgerservice og at sikre et aktivt medborgerskab. Danske erfaringer med kommunesammenlægninger påviser nytten af aktivt at inddrage borgerne i opgaveløsningerne og af at styrke deltagelsen i den demokratiske proces. Det er også aktuelt her i landet for at få inddraget flere ressourcer til gavn for fællesskabet”.

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager deltog på dagens møde og redegjorde for erfaringerne fra den danske kommunalreform. Margrethe Vestager beretter i den anledning:

”Den danske reform har været krævende for de danske kommuner og regioner. Mange af indsatserne har båret frugt. Vi er ikke færdige med gøre strukturreformens mål til virkelighed endnu, vores evaluering viste, at der er ting, som skal løses. Det har vi lavet en bred politisk aftale om – fordi målet er det enkle, at borgerne oplever at den offentlige sektor er til for dem. Og det uanset om det gælder uddannelse, sundhed eller omsorg for udsatte og sårbare borgere.” Margrethe Vestager forstætter: ”Vi skal styrke vores demokrati. Især det lokale demokrati er udfordret – men vi gør noget ved det! Både politikere og borgere vil gerne have et levende demokrati, hvor borgerne deltager. Ved det seneste kommunalvalg steg deltagelsen med 6 procentpoint – fordi vi gjorde vores for at få valget ud til borgerne. Det er helt afgørende.”

For yderligere oplysninger kontakt: Formanden for KANUKOKA Martha Abelsen Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq.