Nyt udspil om udligning og bloktilskud på vej


Borgmestrene, KANUKOKA og Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq har i dag tirsdag aftalt at få udarbejdet et nyt forslag til model for udligning og bloktilskud, som skal behandles på det videre arbejde videre med en ny model for udligning og bloktilskud.

Der var enighed om, at modellen skal skabe en større lighed og balance her i landet. Der var dog fortsat uenighed om nogle af parametrene i en ny model. I de kommende dage skal der derfor administrativt forberedes konkrete modeller til det kommende møde mellem parterne.

Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udtaler:

”Vi er i dag blevet principielt enige om at indføre en ny model for udligning og bloktilskud gældende for 2015 og at forberede et bedre datagrundlag, som kan lede til en mere permanet model med virkning fra 2016.

 

Formanden for KANUKOKA Martha Abelsen udtaler:

”Jeg er glad for den fælles vilje til at nå en løsning, som dagens møde er udtryk for. Kommunerne har således vist viljen til at arbejde videre med til ny udlignings- og bloktilskudsmodel, selv om der i også er fælles interesser kommunerne imellem.

 

Jeg håber meget, at der kan opnås enighed om en model på det kommende møde, som kan bringe klarhed over kommunernes økonomiske råderum ved budgetlægningen for 2015.”

For yderligere oplysninger kontakt: Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq el. Formanden for KANUKOKA Martha Abelsen.