Test af F-16 Fly i Grønland

Billedtekst:Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond sammen med Forsvarsminister Nicolai Wammen i forbindelse ved et tidligere møde i Nuuk, maj 2014


I forbindelse med forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis vil der være flyvning med F-16 fly på den grønlandske vestkyst i denne uge. Flyvningen er en del af aktiviteterne, der gennemføres i forbindelse med den igangværende analyse vedrørende styrkelse af det danske forsvarsministeriums opgaveløsning i Arktis. Et analysearbejde der er igangsat af den danske regering, og som Grønlands Selvstyre deltager i.


Det overordnede formål med flyvningen er at afprøve F-16 flyene som sensorplatform i forbindelse med en eftersøgnings- og redningsoperation (SAR) i Grønland, hvorved flyet hurtigt kan skabe et overvågningsbillede i operationsområdet og videresende dette til Arktisk Kommando i Nuuk.


Flyvningen har således to underliggende mål, dels at øve overvågning og billedopbygning på vestkysten som led i en SAR-operation, dels at afprøve de logistiske forhold i Kangerlussuaq og Thule. Flyvningen vil således foregå fra tirsdag - torsdag med en dag som buffer.


Flyvningen er et led i en række forsøg og tests, der i løbet af 2014 og 2015 vil blive gennemført, som en del af den store arktiske analyse, og som omfatter en række kommende aktiviteter på havet og på land i og omkring Grønland.  


Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta


Med venlig hilsen
Aleqa Hammond                   /                     Nicolai Wammen


Annertunerusumik paasisaqarusukkaanni attavisssaq / Kontakt for yderligere oplysninger: Nunanut Allanut Pisortaqarfimmi Immikkut Siunnersorti / Specialkonsulent ved Udenrigsdirektoratet, Jacob Isbosethsen, mobil: 556772.