700 tons makrel om dagen

Makrel

Dagsfangsten af makrel viste i uge 31, 700 tons i døgnet, hvilket er en halvering i forhold til uge 30, hvor fangsten lå på ca. 1.400 tons.

Hertil deltog 18 fiskeskibe og udelukkende i Østgrønland.

Ifølge tal fra Grønlands Fiskerilicenskontrol er der nu fanget over 36.500 tons makrel.

Forsøgsfiskeriet efter makrel, som har en kvote på 100.000 tons i Østgrønland, begyndte den 13. juni.

Fangsterne ses illustreret i grafen for perioden den 28. juli til og med 4. august.

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, departementet for fiskeri, fangst og landbrug. E-mail: emanuel@nanoq.gl