Rummelighed er nøglen til uddannelse

Foto: Leiff Josefsen

Naalakkersuisoq Nick Nielsen glæder sig over at børnetalsmand Aaja Chemnitz Larsen bidrager til debatten og har fokus på væsentligheden af mere og højere uddannelse.

Nick Nielsen udtaler i den forbindelse:

“Jeg kan fuldt ud tilslutte mig børnetalsmandens synspunkt, når hun fokuserer på den store og væsentlige rolle, vi har som voksne i forhold til vore børn. Vi skal være forbilleder for vore børn, og vi skal sikre langt flere børn en tryg opvækst og de faglige såvel som personlige forudsætninger for at kunne tage en uddannelse. Jeg ser derfor også frem til at den uafhængige evaluering af folkeskolen, som vi i Naalakkersuisut gennemfører i samarbejde med Kanukoka og Imak leverer af resultater. Jeg har store forhåbninger til, at evalueringen kan blive et væsentligt indspark til debatten om vores folkeskole såvel som det gode børneliv, og jeg glæder mig til at diskutere den med alle interesserede – jeg tror, en væsentlig forudsætning for en bedre folkeskole er et tættere samarbejde mellem skole og forældre, og her kan den uvildige evaluering forhåbentlig bidrage med viden og gode ideer og sikre en rummelig folkeskole”.

Børnetalsmanden giver også udtryk for, at man måske skal gå fra at se uddannelse som en forpligtelse i stedet for en rettighed.

Nick Nielsen anerkender de gode intentioner bag denne tanke, men vil tage udgangspunkt i rummelighed som politisk målsætning for at øge uddannelsesniveauet.

Nick Nielsen uddyber dette synspunkt:

 “Det må og skal være lysten, der driver værket. Hvis vi som voksne og som samfund kan give langt flere børn en tryg opvækst og kan skabe forudsætninger for, at langt flere børn kan have succesoplevelser i folkeskolen og føle sig som en værdsat del af fællesskabet, er jeg slet ikke i tvivl om, at dette vil have en markant positivt afsmittende virkning på ungdomsuddannelserne såvel som på videregående uddannelser. Vi arbejder derfor fortsat i Naalakkersuisut på at gennemføre en reform af erhvervsuddannelser, så flere kan optages på disse, og der skabes en bedre struktur for praktikpladser. Under alle omstændigheder er en udbygning af vores kapacitet inden erhvervsuddannelser, videregående uddannelser og kollegier nødvendigt for, at de videregående uddannelser efter folkeskolen også kan blive rummelige".

Slutteligt opsummerer Nick Nielsen, at han ser frem til et fortsat godt samarbejde med børnetalsmanden, og at han værdsætter børnetalsmandens rolle som uafhængig vagthund på børnenes vegne:

“Jeg er sikker på, at at børnetalsmanden vil være en meget værdifuld bidrager til den fortsatte debat om vores børn og folkeskolen. Og jeg ser meget frem til at diskutere den kommende uvildige evaluering af folkeskolen med børnetalsmanden, såvel som alle andre”.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Naalakkersuisoq Nick Nielsen,
v/ Daniel Gottrup, på tlf.: + 299 34 50 00