1.200 tons makrel om dagen

Makrel

14 fiskeskibe har i perioden den 14. juli til og med 27. juli fanget gennemsnitligt 1.200 tons makrel om dagen.

Ifølge tal fra Grønlands Fiskerilicenskontrol er der nu fanget over 30.000 tons.

Forsøgsfiskeriet efter makrel, som har en kvote på 100.000 tons i Østgrønland, begyndte den 13. juni.

Fangsterne af makrel steg i slutningen af juni og i begyndelsen af denne måned.

Fangsterne ses illustreret i grafen for perioden den 14. juli til og med 27. juli.

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, departementet for fiskeri, fangst og landbrug. E-mail: emanuel@nanoq.gl