Aleqa Hammond: Det er vigtigt at vi lærer af hinandens erfaringer

Aleqa og Leona

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond holdt møde med den canadiske miljømi-nister Leona Aglukkaq, som også er formand for Arktisk Råd, den 21. juli 2014.

På mødet blev der drøftet samarbejde i Arktisk Råd, erfaringsudveksling omkring håndtering af sociale og sundhedsproblemer i Grønland og Arktisk Canada, sikring af øget arbejdskraftmobilitet imellem Canada og Grønland, samt koordinering af indsatsen med at sikre eksport af sælskind til de europæiske markeder.

Aleqa Hammond udtalte efter mødet:

”I Arktisk Råd hvor Canada har formandskabet indtil 2015, har der været fokus på at skabe øgede muligheder for erhvervssamarbejde imellem de Arktiske lande. Det er noget, som Canada og Grønland sammen også fremadrettet vil prioritere højt.

Det er indenfor det sociale område og sundhedsområdet, vigtigt at vi lærer af hinandens erfaringer, hvor vi på mange måder står med lignende udfordringer. Det er vigtigt, at politikere fra Inuit-samfund står frem og åbent udveksler erfaringer. Politikere skal gå forrest, for at bryde tabuer om de emner som er sværest at tale om. Først når vi åbent taler, også om alvorlige sociale problemer, kan vi bryde den onde cirkel.

Vi er enige om at vi sammen vil kigge på hvordan vi sikrer øget arbejdskraftmobilitet imellem Canada og Grønland. Det er vigtigt, fordi Canada har mange relevante erfaringer, især indenfor mine- og oliesektoren, som også vil være nyttige for Grønland.

EU’s importforbud mod sælskind fyldte også meget i samtalen. Det er vigtigt, at EU’s Inuitundtagelse bliver udnyttet bedre, så ordingen bliver til glæde for Inuit i Canada og Grønland. Canada og Grønland vil arbejde på at koordinere indsatsen overfor EU fremadrettet, således at EU forstår vigtigheden af vores sælskindseksport.”

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond og medlem af Naalakkersuisut for Familie og Justitsvæsen Martha Lund Olsen deltog i ICC’s 12. generalforsamling i dagene 20-24. juli 2014, som gjorde mødet med Leona Aglukkaq muligt.

Både formanden for Naalakkersuisut og medlem af Naalakkersuisut for Familie og Justitsvæsen gav indlæg ved generalforsamlingen.

Naalakkersuisut var onsdag 23. juli, vært for Grønlands reception ved ICC’s generalforsamling.

Du kan læse Aleqa Hammonds tale ved ICC's generalforsamling på engelsk her.

 

For yderligere oplysninger kontakt Kai Holst Andersen, direktør i Udenrigsdirektoratet, på mobil nr. 55 33 31.