Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk

Hellefisk

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle i Upernavik forvaltningsområde stopper tirsdag den 22. juli 2014, da jollekvoten i Upernavik er ved at være opfisket, inklusiv kvoteforhøjelsen på 100 tons.

Den 22. juli 2014 bliver således også den sidste indhandlingsdato for joller.

Fiskeriet genåbnes den 1. august 2014 med en månedskvote på 550 tons. Der må ikke fiskes eller udsættes fiskeredskaber før 1. august.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos:

Souschef
Niels J. Laursen
Grønlands Fiskerilicenskontrol
Tlf. nr. +299 34 50 00
E-mail: nijl@nanoq.gl