Ophævelse af kogepåbud i Kangerlussuaq Køkken/Hotel

Kogepåbuddet fra 5.7.2014 ophæves hermed, da nye vandprøver efter udbedring/desinfektion af byens vandforsyning viser en tilfredsstillende vandkvalitet.

Med venlig hilsen

Asbjørn Brandt

Ledende dyrlæge/ Veterinary Officer, CVO&CEO

Email: uumasut@nanoq.gl
Tel.: +299 345000
Mobil:+299 530686

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Veterinary & Food Authority of Greenland