Dialog om hvalkvoter giver håb

Den meget store fælles indsats Grønland og Danmark har lagt i forhandlinger med et bredt IWC-lande siden efteråret 2013, synes at bære frugt.

Fokus i dialogmøderne var at få accept af en mere videnskabeligt begrundet forvaltning af Grønlands hvalkvoter. Grønland og Danmark har fået EU’s opbakning til en pakkeløsning, der vil blive fremsat over for IWC i Slovenien i september måned.

Pakken, der vurderes at have gode chancer for at opnå den nødvendige tilslutning på IWC-mødet, vil samtidig kunne sikre Grønland kvoter for de kommende 4 år på biologisk bæredygtigt niveau. Det er Naalakkersuisuts forventning, at der opnås den nødvendige tilslutning ved en konsensusbeslutning på IWC-mødet i Slovenien, siger både Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond og Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Finn Karlsen.

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug og det danske Udenrigsministerium har forhandlet intensivt siden efteråret 2013 i forsøg på at finde en løsning i spørgsmålet om kvoter for Grønlands IWC-regulerede fangst af store hvaler.

Parterne har gennemført en række dialogmøder med IWC lande og udarbejdet dokumenter som forberedelse til det kommende IWC møde i Slovenien 11.-18. september. Under dialogmøderne har alle væsentlige lande og IWC-grupperinger og IWC Sekretariatet været tæt involveret i processen.

Dialogen har nu resulteret i et pakkeløsningsforslag, aftalt mellem Grønland og Danmark på den ene og EU på den anden side, som indeholder følgende elementer:

  • Forslag til ændring af IWC bekendtgørelse (Schedule paragraf 13(b)) – dvs. kvoter for de kommende 4 år på niveau med videnskabelig rådgivning – samt et dokument fra Departementet, der beskriver fangstbehovet (Need Statement). Forslaget vil blive fremsat og præsenteret af Kongerigets IWC delegation.
  • Et resolutionsforslag, der sigter på at styrke IWC’s forvaltning af oprindelige folks fangst. Dette forslag vil blive fremsat af de 25 EU-lande, der er medlemmer af IWC og præsenteret af det italienske EU-formandskab.

Næste skridt vil være at sikre opbakning og vedtagelse på IWC-mødet i Slovenien til september, som betyder at der fortsat skal arbejdes hårdt for at få forslaget igennem.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl – tlf. + 299 34 53 04

Baggrund:
Til IWC mødet vil Grønland som udgangspunkt anmode om en fornyet kvoteblok for 2015-2018 baseret på den nyeste rådgivning fra den Videnskabelige Komite: Vestgrønland: 164 sildepisker, 19 finhvaler, 10 pukkelhvaler og 2 grønlandshvaler samt for Østgrønland 12 sildepisker. For alle bestande inklusiv overførsel af IWC-definerede restkvote (carry-over).