Præcisering vedr. Forsoningskommissionens medlemmer

Assaat

Som det fremgår i bilag ”Medlemmer af kommissionen” til pressemeddelelsen udsendt den 14. juli 2014, er Karla Jessen Williamson, doktor i antropologi, æresmedlem af Forsoningskommissionen. Som æresmedlem vil Karla Jessen Williamson ikke få vederlag for sin rolle og ikke have de samme forpligtigelser og ansvar for arbejdet, som de ordinære kommissionsmedlemmer, men vil bidrage med sin viden og ekspertise i møderne.

Ordinære medlemmer af kommissionen er, som tidligere præsenteret:

Klaus Georg Hansen, cand. mag. i etnografi,
Amalia Lynge Pedersen, cand. psych.,
Jens Heinrich, Ph.d. i kulturhistorie,
Aviâja Egede Lynge, cand. scient. i socialantropologi, og
Ida Mathiassen folkeskolelærer og Pædagogisk Diplom i almen pædagogik.

Derved er kønsfordelingen for de ordinære medlemmer af Forsoningskommissionen tre kvinder og to mænd.