IBA-aftalen kan ses af alle

IBA-aftalen mellem True North Gems Greenland, Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq, der blev underskrevet i Qeqertarsuatsiaat den 16.juni 2014 er nu tilgængelig og kan downloades fra www.naalakkersuisut.gl under publikationer. Dokumentet er på engelsk og grønlandsk.

IBA-aftalen har til formål at optimere de positive aspekter af rubinmineprojektet og minimere de negative aspekter, således at der sikres et socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt mineprojekt i Grønland.

De centrale elementer i aftalen er beskæftigelse af grønlandsk arbejdskraft.

True North Gems Greenland har tydeligt tilkendegivet hensigten om at beskæftige mindst 75 % grønlandsk arbejdskraft ud af den samlede arbejdskraft, der skal anvendes i mineprojektet. Desuden vil selskabet til hver en tid have fem grønlandske lærlinge tilknyttet.

Derudover har selskabet i form af IBA-aftalen økonomisk forpligtet sig til indbetaling af midler til uddannelsesmæssige og opkvalificeringsmæssige formål.

Selskabet afsætter i årene 2014 og 2015 250.000 DKK til uddannelsesmæssige aktiviteter for at sikre opkvalificering af faglærte og ufaglærte arbejdstagere, der er interesseret i jobs relateret til mineindustrien. Og fra 2016 vil mineselskabet afsætte 1. mio. DKK årligt frem til minens nedlukning til uddannelse og opkvalificering.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard sagde under sin tale i Qeqertarsuatsiaat i forbindelse med underskrivelsen af IBA-aftalen, at samarbejdsaftalen skal være med til at sikre lokal forankring i projektet.

Han sagde: ’Jeg tror, jeg taler for både selskabet, kommunen og selvstyret, når jeg siger, at vi har indgået en rigtig god aftale til stor gavn for Grønland og ikke mindst borgerne i Qeqertarsuatsiaat’.

Han er også glad for, at projektet rummer værdier, som Grønland lægger vægt på i forhold til sociale og kulturelle arrangementer.

True North Gems Greenland afsætter midler til sociale og kulturelle formål, og i 2014 og 2015 vil der blive afsat 100.000 DKK årligt. Det årlige beløb vil stige til 250.000 DDK fra 2016 og indtil minens nedlukning.

Med IBA-aftalen bliver der også genoprettet lokale slibefaciliteter i Qeqertarsuatsiaat samt arrangeret kurser i slibning af ædelsten.

For yderligere information kontakt:

Informationsmedarbejder i Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, Oline Inuusuttoq Olsen
mail:oiol@nanoq.gl, tel: +299 34 56 56