Ingen diskrimination af Nuuk borgere i forhold til kollegier

Uddannelse

På Sermitsiaq.gl er Borgmester Asii Chemnitz Naarup citeret for følgende udtalelse, i forbindelse med at en række studiesøgende der er bosat i Nuuk ikke har fået tildelt kollegie i Nuuk: "Det er et af de områder, hvor selvstyret diskriminerer Nuuk-borgere. Alle er garanteret et kollegieværelse, undtagen dem fra Nuuk".

Da en beskyldning om diskrimination jo er en alvorlig sag, finder departementet det nødvendigt at redegøre nærmere for reglerne for tildeling af kollegier.

For alle uddannelsbyer med Selvstyre-kollegier er det fastsat i kollegiebekendtgørelsen, at udefrakommende studerende skal prioriteres højst ved tildeling af kollegiepladser. Ikke blot i Nuuk, men også i en række andre uddannelsesbyer betyder dette, at kapaciteten ofte kun rækker til at kunne anvise kollegieplads til udefrakommende studerende. Der er altså ikke tale om en tildelingspraksis, der alene anvendes i Nuuk, men om en praksis der er gældende landsdækkende og er hjemlet i kollegiebekendtgørelsen.

På denne baggrund må det klart afvises, at der er tale om diskrimination af "Nuuk-borgere".  Nuuks borgere har høj prioritering til kollegium i forbindelse med studie i andre byer end Nuuk – ligesåvel som borgere uden for Nuuk har høj prioritering til kollegium i forbindelse med studium i Nuuk.

 

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Mikael Kristensenpå tlf. 345620 eller e-mail mkri@nanoq.gl.