Grønlands Forsoningskommission er nu en realitet

Assaat

Naalakkersuisut har nu udvalgt medlemmerne til Forsoningskommissionen.

”Naalakkersuisut har tilstræbt at sammensætte en alsidig kommission med forskellige faglige og samfundsrelevante kvalifikationer, samt udpeget profiler med et personligt engagement og en erfaringsbaggrund, som vil skabe positiv synergi for kommissionens arbejde.

Der har været mange interesserede og adskillige kvalificerede kandidater til kommissionen, og vi føler, at vi med denne sammensætning har fundet den helt rigtige gruppe til at lede arbejdet i forsoningskommissionen.

På Naalakkersuisuts vegne vil jeg gerne byde kommissionen velkommen. Vi ser frem til den vigtige indsats kommissionen nu vil tage fat om,” udtaler Aleqa Hammond.

De valgte medlemmer til kommissionen er: Karla Jessen Williamson, som har en doktorgrad i antropologi, Klaus Georg Hansen, cand. mag. i etnografi, Amalia Lynge Pedersen, cand. psych., Jens Heinrich, Ph.d. i kulturhistorie, Aviâja Egede Lynge, cand. scient. i socialantropologi, og Ida Mathiassen folkeskolelærer og Pædagogisk Diplom i almen pædagogik.

Kommissionen, som skal skabe tiltag og initiativer til forsoningshandlinger i Grønland, mødes for første gang til august. Her vil kommissionen tilrettelægge deres indledende arbejde under en workshop.

Naalakkersuisut har under det forberedende arbejde til kommissionen været i kontakt med alle de i Inatsisartut repræsenterede politiske partier. Naalakkersuisut har bedt partierne om hver især at udpege et medlem til en følgegruppe, som skal følge kommissionens arbejde. Medlemmerne af Forsoningskommissionens følgegruppe er: Gerhardt Petersen (A), Sara Olsvig (IA), Hanne Rasmussen (D), Paninnguaq Olsen (PI), Per Rosing-Petersen (PN) og Kenneth Rasmussen (S).

Læs mere om:

Kommissoriet
Medlemmer af kommissionen
Følgegruppen