Forsøgsfiskeri efter hellefisk i Diskobugten

Naalakkersuisut har besluttet, at der gives tilladelse til forsøgsfiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde Diskobugten for jollefiskere, i områder, som ligger længere ude i Diskobugten.

I 2013 godkendte Naalakkersuisut samme forsøgsfiskeri efter hellefisk i Diskobugten.

Forsøgsfiskeriet blev dog ikke gennemført som planlagt, og i stedet blev kvoterne senere på efteråret frigivet som almindelige kvoter. Indstillingen var udarbejdet på baggrund af ansøgning fra organisationen S.Q.A.P.K. i Ilulissat. Sammenslutningen for kystnært fiskere og fangere.

- I forbindelse med forsøg på igangsættelse af forsøgsfiskeriet i 2013 bemærkede fiskerne, at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage forsøgsfiskeri i efterårsmånederne. Derfor foreslår fiskerne, at forsøgsfiskeriet skal foregå i relativt kort periode, gerne inden efteråret indtræder, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen.

Baggrunden for indstillingen om forsøgsfiskeriet er, at kvoten for juli måned på hellefisk for joller i forvaltningsområdet er opfisket.

Det foreslås en samlet kvotemængde på 500 tons, 250 i juli og 250 tons i august.

Forsøgsfiskeriet skal gennemføres af jollefiskere med en gyldig licens i forvaltningsområder Diskobugten, Uummannaq og Upernavik, men bosat i Ilulissat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Aasiaat og Kangaatsiaq.

Søkortet er vedhæftet.

ILANNGUSSAQ 1 _BILAG 1 [DOK1633743]