Tildelinger af licenser og kvoter lempes

Stemningsbillede

Nu kan der gives dispensation til licens for unge fiskere, som har en maritim fiskeriuddannelse eller som har tilegnet tilstrækkelige færdigheder indenfor fiskeriet.

Naalakkersuisut godkendte mandag, den 7. juli, en ny bekendtgørelse om licenser og kvoter til fiskeri. Den ændrede bekendtgørelse træder i kraft senere i denne måned, juli.

I den ændrede bekendtgørelse er der syv nye tiltag, som Naalakkersuisut har ønsket om at få implementeret, hvor de vil lempe på betingelserne af licenser og kvoter til erhvervsmæssigt fiskeri.

Her er ændringerne i bekendtgørelse om licenser og kvoter til fiskeri:

• Der kan gives dispensation til licens for unge fiskere, som har en maritim fiskeri uddannelse eller uddannelse fra fisker- og fangerskolen. Det er en forudsætning for dispensa¬tionen at vedkommende har erhvervsjolle og de relevante fiskeredskaber.

• Ligesom der også kan gives dispensation til unge, der har tilegnet sig tilstrækkelige færdigheder indenfor fiskeriet som en naturlig del af deres opvækst. Det er en forudsætning for dispensa¬tionen at vedkommende har erhvervsjolle og de relevante fiskeredskaber.

• Der kan gives dispensation til personer der har været besætningsmedlemmer om bord på et kystnært fartøj der fisker efter hellefisk. Dette kun om vinteren i bestemte måneder. Det er en forudsætning at vedkommende kan dokumentere minimum 1 års sammenhængende ansættelse som besætnings¬med¬lem, samt at vedkommende har erhvervsjolle og de relevante fiskeredskaber.

• Tidsbegrænsede licenser gøres 2-årige.

• Der indføres en generel licens til alle arter i det kystnære jollefiskeri. Denne generelle licens omfatter dog ikke hellefiskefiskeriet i forvaltningsområderne i Diskobugten-, Upernavik- og Uummannaq. Licens til hellefiskefiskeri i disse områder udstedes fortsat som en særskilt licens.

• Der åbnes desuden for at der kan meddeles en generel dispensation til fiskeri efter torsk med joller, såfremt der ikke er begrænsninger for indhandling. Dette vil give mulighed for at alle kan fiske og indhandle torsk.

• Der indføres kvoteflex fra år til år i det kystnære fiskeri efter hellefisk til licenser med kvoteandele.

 

Kontaktperson: Jørgen I. Olsen, email: jio@nanoq.gl, tlf: 345308, tlf:345308, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.