Forsøgsfiskeri efter rejer nord for Upernavik

Naalakkersuisut har givet tilladelse til, at der kan gennemføres forsøgsfiskeri i Nordvestgrønland nord for Upernavik efter rejer med en samlet kvote på 2.000 tons. Forsøgsfiskeriet fordeles efter først til mølle princippet.

Naturinstituttet vil gerne have flere data fra området.

Det er ikke første gang, at der vil blive foretaget forsøgsfiskeri efter rejer i området, idet der var forsøgsfiskeri i det forgangne år.

I koalitionsaftalen for Naalakkersuisut er der fokus på at fiskeriressourcerne skal udnyttes bedre.

I henhold til koalitionsaftalen udarbejdede departementet i 2013 et oplæg om tilladelse til forsøgsfiskeri i Nordvestgrønland, på baggrund af et forslag stillet af Brancheudvalget for Fiskeri og Eksporterhvervene under Grønlands Arbejdsgiverforening, i samarbejde med Grønlands Naturinstitut.

Der er mangel på oplysninger og viden om den biologiske viden om området, herunder bestandene, og man har ikke noget survey at holde sig til. Stigende havtemperaturer gør det også interessant at undersøge og få data fra området.

Naturinstituttet håber, at iværksættelsen og gennemførelsen af et forsøgsfiskeri i området kan resultere i anvendelige videnskabelige data, der kan kompensere for et manglende forskningstogt i området, og på den måde kan komme til at fungere som en substitut for et egentligt reje-survey.