Aviser er klar til at stå på egne ben

Mediehuset SermitsiaqAG

De landsdækkende aviser har hvert år mulighed for at søge om tilskud, som i år udgør DKK 2,5 millioner kroner. Denne mulighed har den Erhvervsdrivende Fond Sermitsiaq.AG valgt at benytte sig af, og har derfor søgt om et tilskud.

Igennem de sidste tre år er det lykkedes den Erhvervsdrivende Fond Sermitsiaq.AG at få et overskud på DKK 5,7 millioner kroner. I det nævnte overskud er ikke medregnet tilskuddet DKK 5,5 millioner kroner som fonden sammenlagt har modtaget fra Naalakkersuisut gennem de sidste tre år. Inklusiv tilskuddet giver det samlet set et overskud på 11,2 millioner kroner for perioden.

Derfor har Naalakkersuisut valgt at afvise ansøgningen med den begrundelse, at Sermitsiaq.AG økonomisk set klarer sig rigtig godt, ligesom de har vist en stabil drift uden behov for tilskud.

Naalakkersuisuts oprindelige hensigt med etableringen af tilskuddet var at sikre fondens fortsatte landsdækkende udgivelser. Tilskuddet blev givet i en tre årig periode, for derved at give fonden mulighed for at udvikle alternative distributionskanaler eller foretage teknologiske tiltag til en mere effektiv produktion.

Naalakkersuisuts beslutning om at afvise dette års ansøgning om tilskud bør derfor ikke betragtes som en anledning til at være trist – tværtimod bør det betragtes som en glædelig nyhed, understreger formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond:

”Avisen har i de senere år været gennem en udvikling og præsteret flotte resultater, der gør, at de i dag er godt rustet til at møde fremtidige udfordringer. Derudover har de formået at nedbringe deres gæld betragteligt. Det er godt nyt for ytringsfriheden. For det betyder, at tiden er moden til, at aviserne Sermitsiaq og AG kan stå på egne ben som en fri og uafhængig dagspresse,” udtaler Aleqa Hammond.

Med besparelserne giver det Naalakkersuisut muligheden for, at tilbyde alle medier i Grønland, at søge om tilskud fremover.

 

Mininnguaq Kleist, Direktør
Telefon: +299 34 51 32
E-mail: mikl@nanoq.gl