Kirken er folkets kirke

Foto: Leiff Josefsen

Der kommer skam et lovforslag - svar til biskoppen, juli 2014.

”Jeg er glad for, at biskop Sofie Petersen nu går i pressen og kommenterer på min udmelding om kirken, og mit ønske om at give mere magt til menigheden. Jeg ønsker netop at starte en debat om folkekirken frem mod fremlæggelsen af et lovforslag i efteråret 2015. Og debatten er jo en af måderne, vi kan anvende i forhold til inddragelse af brugerne af vores kirke i lovudarbejdelsen. Jeg planlægger også at afholde et seminar om kirkens fremtid i januar 2015, og input derfra vil naturligvis også indgå i lovarbejdet,” udtaler Naalakkersuisoq Nick Nielsen fra Kangerlussuaq under sin ferie.

Nick Nielsen fortsætter:

”Jeg vil gentage, at jeg er bekymret over, at kirkerne i vort land står tomme hver søndag, og jeg er bekymret over, at jeg ikke på mine møder med biskoppen har kunnet få svar på, hvad kirken har af planer i forhold til at ændre på det forhold, hvad man har af planer for at aktivere menighederne, for at knytte de unge til kirken og andre, synes jeg, relevante spørgsmål. Her er jeg blevet mødt med tavshed, eller med besked om, at jeg ikke skal blande mig i kirkens indre anliggender.

Med kirkeloven i 2010 ønskede man at lægge mange af de opgaver, som tidligere var blevet løst centralt i Selvstyret ud til kirken. Det valgte man at gøre ved en fortsat centralisering af styrelsen af kirken ved bispeembedet, og det er den centralisering, jeg nu er kritisk overfor. Når kirken er folkets kirke, mener jeg styrelsen af denne i højere grad bør lægges ud til menigheden, så menigheden aktiveres, involveres og gives bestemmende indflydelse på, hvad der sker i vores kirke.

Jeg er eksempelvis bekendt med, at der til bispekontoret er indkøbt en sofa til mere end 100.000 kr., og et sådant indkøb tror jeg ikke ville være blevet prioriteret, hvis beslutningen om, hvordan kirkens midler skal anvendes, havde ligget hos menigheden.”

Nick Nielsen afslutter:

”At biskoppen mener, at jeg er på en mission om at ville udskifte hende, må stå for hendes egen regning. Jeg lægger op til, at biskoppen fremover skal kunne udskiftes, hvis menigheden ønsker det og ikke, som tilfældet er nu, kunne sidde på ubestemt tid. Den mulighed tænker jeg at give ved at indføre valg til posten hvert fjerde år. Dermed får menigheden mulighed for at handle, hvis man ikke mener, at biskoppen lever op til hvervet.”


For yderligere information kan fungerende ministersekretær Nauja Brøns kontaktes på mobil 550 470.