Fælles pressemeddelelse fra Nunavut og Grønland

Grønland er i dagene 30. juni-4. juli vært for et besøg af en delegation fra Nunavut under ledelse af Premierminister Peter Taptuna og Uddannelsesminister Paul Quassa.

Peter Taptuna holdt 1. juli møde med formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond. På dagsordenen til mødet var flyforbindelsen imellem Nuuk og Iqaluit, ressourcer og økonomisk udvikling, uddannelse, fangst og fiskeri og EU’s sælskindsimportforbud.

Som opfølgning på mødet, underskrev Nunavut og Grønland den 2. juli en fælles erklæring hvor de lagde vægt på emner hvor der sammen kan opnås vigtige resultater.

Aleqa Hammond udtalte efter mødet:

”Det er for Naalakkersuisut meget vigtigt at samarbejde med vores naboer mod vest, netop da vi har rigtig mange ligheder og fælles interesser med Nunavut. Grønland har allerede et godt samarbejde med Nunavut på en række områder.

Vi har på vores møde prioriteret nogle af de særlige områder, hvor der er potentiale for et endnu tættere samarbejde. Særligt vil jeg gerne fremhæve vores samtaler med Nunavut om EU’s forbud mod sælskind. EU’s importforbud rammer fangere i Nunavut og Grønland meget hårdt. Her har Nunavut og Grønland fælles syn og interesser.

Med afslutningen af WTO-sagen, er det nu også vigtigt, at vi sammen koordinerer vores indsats overfor EU. Jeg deltager sammen med Peter Taptuna ved ICC’s generalforsamling i Inuvik senere på måneden, og vi vil også her diskutere EU’s sælskindsforbud.”

Peter Taptuna udtalte efter mødet:

”Fortsættelsen af bilaterale drøftelser mellem Grønland Selvstyre og Regeringen i Nunavut vil yderligere styrke mulighederne for samarbejde og udveksle af viden.

Der er områder hvor vores jurisdiktioner har fælles interesser, og hvor jeg kan se potentielle fordele ved samarbejde på tværs af grænser, såsom flyruten mellem Nuuk og Iqaluit.

Vi er interesseret i at arbejde tæt sammen om kommercielle muligheder i forhold til fangst og fiskeri, især hvis der er holdbare potentielle fordele og der er mulighed for at udvide vores markedsadgang.

Grønland og Nunavut deler de samme værdier vedrørende bæredygtig sælfangst. Vi er i tæt samarbejde engageret i at fortsætte med at være fortalere for at presse EU til at forstå sælfangst i vores lande og dens betydning for vores levemåde, for vores lokale økonomi og vores samfund.”

Udover mødet med Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond mødtes Premierministeren med Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Finn Karlsen, Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen, Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg samt administrerende direktør i Royal Greenland Mikael Thinghuus.

Torsdag den 3. juli er formanden for Naalakkersuisut vært for en bådtur i Nuukfjorden, hvor delegationen også får lejlighed til at besøge Qooqqut.

Joint Statement of Aleqa Hammond, Premier of Greenland, and Peter Taptuna, Premier of Nunavut Nuuk, 1 July 2014_DK


Se billeserie fra underskrivelsen.


For yderligere kontakt via:
Direktør Kai Holst Andersen, Udenrigsdirektoratet, Mobil nr.: 55 33 31