Formanden for Naalakkersuisut’s rundrejse i Sydgrønland

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond har i forbindelse med sin rejse i Sydgrønland bl.a. deltaget i Great Greenland’s generalforsamling den 25. juni 2014.

Herudover var der borgermøde i henholdvis Qaqortoq den 24. juni 2014 og Narsaq den 26. juni 2014, hvor der i Qaqortoq var ca. 30 spørgelystne samt i Narsaq ca. 80 ligeså spørgelystne borgere, som mødte op, lyttede til Formandens fremlæggelse og stillede spørgsmål efter fremlæggelsen.

Ved førnævnte møder startede Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond med at fremlægge det, som Naalakkersuisut har opnået i deres første regeringsperiode, samt de planer, Naalakkersuisut har for at gennemføre, som har udgangspunkt i den nuværende regerings koalitionsaftale.

Der var efter fremlæggelserne stor spørgelyst fra de fremmødte borgere. De forskelligartede spørgsmål med berøring til Formanden for Naalakkersuisut’s samt de øvrige Naalakkersuisut’s ansvarsområder var bl.a.:

- Benyttet sprog ved råstofaktiviteter.
- Mulighed for fritidsjob for erhvervsaktive, f.eks. i forbindelse med turistaktiviteter.
- Udefrakommendes lette adgang til opstart af arbejdspladser i Grønland.
- Fælles familiebehandling af misbrugsfamilier.
- Manglende anstalter for domfældte.
- Vind- og solenergi.
- Den stigende selvomordsrate.
- Fælles bekæmpelse af arbejdsløshed ved fælles indsats fra partier samt organisationer, herunder etablering af en arbejdsløshedsbekæmpelseskommission.
- Råstofpolitik.
- Handicappolitik.
- Forhold i folkeskolen.
- Nye indtægtskilder.

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond siger:
"Jeg er glad for fremmødet ved mine borgermøder i såvel Qaqortoq som Narsaq, og de fremmødtes livlige spørgelysten viser, at det grønlandske folk er et aktivt folk, som følger godt med i vores fremfærd."

Aleqa Hammond fortsætter:
“Ved mine borgermøder udtrykker de fremmødte, at de godt kan lide måden at være i direkte dialog med mig på, og det er den måde, som vi i Naalakkersuisut absolut prioriterer højt og vil fortsætte med.”

Formanden for Naalakkersuisut afsluttede sin rejse i Sydgrønland ved at åbne den årlige fåreholdergeneralforsamling, som i år fandt sted i Narsaq i dagene 26. – 28. juni 2014.

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond’s tale ved åbningen af De Samvirkende Fåreholderforeninger’s årlige generalforsamling, den 26. juni 2014 i Narsaq