Vinterfangstperioder for rensdyr og moskusokser

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har besluttet, at videreføre de gældende fangstbetingelser for rensdyr og moskusokser for fangstsæsonen 2014 og 2015 vinter. Efter biologisk rådgivning og indkomne høringssvar er der foretaget følgende ændringer:

Rensdyr

1.       Generelt: Erhvervsfangst samt fritids- og betalingsjagt starter 1. august. Fritidsjagten stopper 30. september midnat, mens erhvervsfangsten prioriteres og fortsætter til og med 15. oktober. Betalingsjagt fortsætter i de fleste regioner også til og med 15. oktober. GN anbefaler fortsat ingen erhvervsfangst og fritidsjagt af rensdyr om vinteren.

Begrundelser: Vinter- og forårsfangst af rensdyr i Vestgrønland blev for sæsonen 2013/2014 lukket efter at have kørt de seneste ti år. Formålet var at reducere antallet af rensdyr i områder med mange rensdyr. Dette blev opnået og der anbefales ikke genåbning af vinter- og forårsfangst af rensdyr i Vestgrønland for 2015. Der anbefales udelukkende vinter- og forårsjagt på rensdyr for trofæjægere, fordi der fanges et beskedent antal rensdyr ved trofæjagt samt for erhvervs- og fritidsfangere i samtlige regioner ved Qaanaaq (Inglefield Land, Olrik Fjord og Prudhoe Land).

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af rensdyr samt fangst af rensdyr.   

Moskusokser

2.       Forvaltningsområde Maniitsoq: Jagtområde 2 sydøst for Kangerlussuaq lukkes for erhvervsfangst og fritidsjagt af moskusokser og dette tiltag vil fremover blive re-vurderet hvert år. Erhvervsfangst af moskusokser om vinteren 2015 starter i Jagtområde 1 og 3 den 10. januar og forløber til og med 10. marts, mens der i samme periode er mulighed for fritidsjagt på moskusokser om vinteren i Jagtområde 1. Trofæjagt i Jagtområde 1, 2 og 3 fortsætter for 2014 og 2015 vinter uændret.

4.     Bestandene i Avanersuaq og Ittoqqortoormiit: Eventuelle ændringer og kvotesat            vinterfangst i en afgrænset periode og i et afgrænset område kan diskuteres i         samråd med de relevante kommuner og fangerforeningerne.

5.       Ivittuut-bestanden: Der fortsættes med selektiv fangst for at undgå problemet med skævskydning mellem hanner og hunner. Dette betyder, at der på hver licens står, hvilket køn og alder licensen giver ret til at skyde.

Begrundelse: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser i Jagtområde 2 ved Kangerlussuaq lukkes, da de resterende dyr i dette område hovedsagligt er ældre tyre, som er velegnede til trofæjagt. Der anbefales i samtlige moskusokseområder vinter- og forårsfangst for trofæjægere, fordi der fanges et beskedent antal.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af moskusokser samt fangst af moskusokser. Der kan til APNN ansøges om tilladelse til drivning af moskusokser vha. snescootere, ATV-er eller helikopter.

Der gives samtidig dispensation fra 2 årskravet for personer der er registreret i folkeregistret og som har betalt fritidsjagtbevis, således disse kan komme i betragtning til licenser for rensdyr- og moskusoksejagt.

Nærmere information fås ved henvendelse til Kontorchef Amalie Jessen, tlf. nr. + 345304, amalie@nanoq.gl

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner.

Bilag 2: Region 1-11 for rensdyr i Vestgrønland 2014/2015.

Bilag 3: Moskusoksebestande i Grønland 2014/2015.

Bilag 4: Jagtområde 1, 2 og 3 for moskusokser i Forvaltningsområde Maniitsoq

 

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner

Der kræves licens for nedlæggelse af rensdyr og moskusokser. Af nedenstående tabeller fremgår kvotefordelinger og fangstperioder i de enkelte forvaltningsområder. Trofæjagtlicenser, der ikke er afsat inden 1. september, kan overføres til almindelig erhvervsfangst inden for det pågældende år, hvis de heller ikke vil blive benyttet ved vinterjagt. Dette gælder kun i regioner med kvoteloft. Nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen.

Rensdyrkvoter og fangstperioder 2014 og 2015 vinter

(tallene i parentes var kvoten i kvoteåret 2013 og 2014 vinter)

Vestgrønland A - Qaanaaq forvaltningsområde

Bestand

Kvote

Trofæ kvote

Fangstperioder

Inglefield Land

(Region 10)

86 (86)

10 (10)

Erhvervsfangst: 1. august – 30. april

Fritidsjagt: 1. august - 30. april

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

 

Olrik Fjord (Region 9)

(udsat bestand af tamrener)

Åben kvote

14 (14)

Erhvervsfangst: 1. august – 30. april

Fritidsjagt: 1. august - 30. april

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

 

Prudhoe Land

(Region 10)

86 (86)

10 (10)

Erhvervsfangst: 1. august – 30. april

Fritidsjagt: 1. august - 30. april

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober 

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

I alt

172 (172)

34 (34)

 

For Inglefield Land fastsætter Qaasuitsup Kommunia en eller flere jagtperioder indenfor perioden 1. august - 30. april.

Qaasuitsup Kommunia fordeler selv de tildelte kvoter mellem forvaltningsområdets erhvervsfangere og fritidsfangere.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange rensdyr er forbudt.

 

Vestgrønland A - Pituffik

Bestand

Kvote

Trofæ kvote

Fangstperioder

Olrik Fjord (Region 9)

(udsat bestand af tamrener)

Åben kvote

0 (0)

Fritidsjagt: 1. august - 30. april

Borgere i Pituffik med gyldigt jagtbevis har adgang til fangsten af de udsatte rensdyr ved Olrik Fjord.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange rensdyr er forbudt.

 

  

Vestgrønland B – Nuussuaq-bestanden (Region 8)

Forvaltningsområde

Kvote

Trofækvote

Fangstperioder

Upernavik

44 (44)

 

 

 

 

20 (20)

Erhvervsfangst efterår: 1. august – 15. oktober

Fritidsjagt efterår: 1. august - 30. september

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11.marts - 11. april 

Upernavik

Uummannaq

44 (44)

162 (162)

Erhvervsfangst efterår: 1. august – 15. oktober

Fritidsjagt efterår: 1. august - 30. september

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april  

Ilulissat

180 (180)

Erhvervsfangst efterår: 1. august – 15. oktober

Fritidsjagt efterår: 1. august - 30. september 

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter:11 marts - 11. april  

Qeqertarsuaq

44 (44)

Erhvervsfangst efterår: 1. august – 15. oktober

Fritidsjagt efterår: 1. august - 30. september 

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober 

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april 

Qasigiannguit

44 (44)

Erhvervsfangst efterår: 1. august – 15. oktober

Fritidsjagt efterår: 1. august - 30. september 

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

I alt

474 (474)

20 (20)

 

Qaasuitsup Kommunia fordeler selv deres kvoter mellem erhvervsfangere og fritidsfangere.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange rensdyr er forbudt.

 

Vestgrønland B (1-8 og 11)

Region

Kvote

Trofæ kvote

Fangstperioder

Naternaq, Akia-Maniitsoq & Ameralik

(Region 1,3 og 4)

Åben

450 (450)

(ikke region 11)

Erhvervsfangst efterår: 1. august – 15. oktober

Fritidsjagt efterår: 1. august - 30. september  

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober 

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Sisimiut-Kangerlussuaq

(Region 2)

Åben

Erhvervsfangst efterår: 1. august – 15. oktober

Fritidsjagt efterår: 1. august - 30. september

Betalingsjagt efterår: 1. august - 31. oktober 

Betalingsjagt vinter: 15. februar - 11. april

Qeqertarsuatsiaat

(Region 5)

Åben

Erhvervsfangst efterår: 1. august – 15. oktober

Fritidsjagt efterår: 1. august - 30. september

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober 

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Qassit og Neria

(Region 6-7)

Åben

Erhvervsfangst efterår: 1. august – 15. oktober

Fritidsjagt efterår: 1. august - 30. september

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Region 11

Åben

75 (75)

Erhvervsfangst efterår: 1. august – 15. oktober

Fritidsjagt efterår: 1. august - 30. september 

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober 

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

I alt

 

525 (525)

 

Et område omkring Kangerlussuaq friholdes for jagt. Dette friholdte område fremgår af de tildelte licenser.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange rensdyr er forbudt.

 

Moskusoksekvoter og fangstperioder 2014 og 2015 vinter

(tallene i parentes var kvoten i kvoteåret 2013 og 2014 vinter)

Qaanaaq forvaltningsområde

Bestand

Kvote

Trofæ kvote

Fangstperioder

Inglefield Land

60 (60)

10 (10)

Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 30. april 

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. oktober  

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april  

Kap Atholl

15 (15)

0

Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 30. april

I alt

75 (75)

10 (10)

 

Qaasuitsup Kommunia fastsætter selv en eller flere jagtperioder indenfor perioden 1. august - 30. april. Servicecenteret i Qaasuitsup Kommunia fordeler selv de tildelte kvoter mellem forvaltningsområdets erhvervsfangere og fritidsfangere.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange moskusokser er forbudt.

 

 

Sigguk/Svartenhuk-bestanden

Forvaltningsområde

Kvote

Trofæ kvote

Fangstperioder

Uummannaq

35 (35)

12 (12)

Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 15. oktober 

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Upernavik

35 (35)

Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. oktober 

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

I alt

70 (70)

12 (12)

 

Servicecentrene i Qaasuitsup Kommune fordeler selv de tildelte kvoter mellem erhvervsfangere og fritidsfangere i de to forvaltningsområder.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange moskusokser er forbudt.

 

 

Naternaq/Lersletten-bestanden

Forvaltningsområde

Kvote

Trofæ kvote

Fangstperioder

Aasiaat

26 (26)

 

 

15 (15)

Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 15. oktober 

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april 

Qasigiannguit

26 (26)

Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Kangaatsiaq

26 (26)

Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Ilulissat

 

21 (21)

Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april 

Qeqertarsuaq

 

21 (21)

Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 15. oktober 

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. oktober 

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

I alt

120 (120)

15 (15)

 

Qaasuitsup Kommunia fordeler selv de tildelte kvoter mellem erhvervsfangere og fritidsfangere i de fem forvaltningsområder.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange moskusokser er forbudt.

  

 

Sisimiut-bestanden

Forvaltningsområde

Kvote

Trofæ-kvote

Fangstperioder

Sisimiut

Efterår:300 (300)

Vinter: 390 (390)

 

 

 

60 (60)

Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 15. oktober  

Erhvervs- og fritidsjagt vinter: 10. januar - 10. marts

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. oktober  

Betalingsjagt vinter: 15. februar - 11. april 

Kangaatsiaq

Efterår:100 (100)

Vinter: 130 (130)

Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 15. oktober 

Erhvervs- og fritidsjagt vinter: 10. januar - 10. marts

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. oktober 

Betalingsjagt vinter: 15. februar - 11. april 

I alt

920 (920)

60 (60)

 

Qeqqata Kommunia fordeler selv de tildelte kvoter mellem erhvervsfangere og fritidsfangere i de to forvaltningsområder.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange moskusokser er forbudt.   

 

Maniitsoq-bestanden

Forvaltningsområde

Kvote

Trofæ kvote

Fangstperioder – Jagtområde 1

Alle forvaltningsområder

 Åben

 

 

 

 

 

500 (500)

Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august – 15. oktober

Erhvervs- og fritidsjagt vinter: 10. januar – 10. marts

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 15. februar - 11. april

 Forvaltningsområde

Kvote

Fangstperioder – Jagtområde 2

 

 

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 15. februar - 11. april

Forvaltningsområde

Kvote

Fangstperioder – Jagtområde 3

Alle forvaltningsområder

Åben

Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 15. oktober 

Erhvervsjagt vinter: 10. januar - 10. marts 

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Opmærksomheden henledes på at der er et jagtfrit område ved Kangerlussuaq. Dette friholdte område fremgår af de tildelte licenser. Alle servicecentre kan uddele licenser til de erhvervsfangere og fritidsfangere, som om efteråret ønsker at deltage i mos-kusoksefangsten i Maniitsoq forvaltningsområde.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange moskusokser er forbudt.   

 

Ivittuut-bestanden

Forvaltningsområde

Kvote

Trofæ kvote

Fangsttider

Ivittuut

  15 (15)

150 (150)

 

   60 (60)

 

 

78 (60)

Fritidsjagt: 1. august – 15. oktober

Erhvervsjagt efterår: 16. oktober – 15. november

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. oktober

Erhvervsjagt vinter: 1. marts – 31. marts

I alt

225 (225)

78 (60)

 

Det vil af licensen fremgå hvilket køn og hvilken alder moskusokse, der må fanges.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange moskusokser er forbudt.   

 

Ittoqqortoormiit forvaltningsområde

Bestand

Kvote

Trofæ kvote

Fangsttider

Scoresbysund Fjord, Jameson og Liverpool Land

175 (115+60)

30 (9 + 21)

Alle efterår: 1. august - 15. oktober

Alle vinter: 1. - 31. marts.

Kommuneqarfik Sermersooq fordeler selv kvoten mellem erhvervsfangere og fritidsfangere.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange moskusokser er forbudt.   

 

Bilag 2: Region 1-11 for rensdyr i Vestgrønland 2014 og 2015 vinter

Bilag 3: Bestande af moskusokser i Grønland 2014 og 2015 vinter

                                                                                               

 

Bilag 4: Jagtområde 1, 2 og 3 for moskusokser i Forvaltningsområde Maniitsoq