Øget samarbejde ved ændring af ressortområde

Fra 1. juli 2014 bliver der tættere forbindelse mellem de selvstyreansatte, der arbejder med henholdsvis den fysiske og den økonomiske planlægning i den offentlige sektor.

Det sker, når Afdelingen for Landsplanlægning organisatorisk overgår fra Departementet for Boliger til Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender.

”Vi forventer, at ressortændringen vil være med til at skabe et endnu bedre samarbejde og en synergi, som vil styrke den fremtidige sagsbehandling, planlægning og strategi på området”, siger Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq.

Afdelingen for Landsplanlægning beskæftiger sig med arealanvendelse eller populært sagt, hvad de forskellige landområder skal bruges til på landsplan. Afdelingen har også ansvaret for at koordinere Selvstyrets sektorplanlægning med den kommunale planlægning, ligesom Asiaq - Grønlands Forundersøgelser, hører under afdelingen.

Afdelingen for Landsplanlægning er desuden ankeinstans for klager over kommunernes afgørelser om arealtildelinger.

Medarbejderne er næsten dagligt i kontakt med kommunerne og har en vigtig rolle i vejledningen af kommunale byplanlæggere, arealfolk og borgerne i forhold til planretlige spørgsmål.

Fremover vil Afdelingen for Landsplanlægning høre tættere sammen med Indenrigsafdelingen, hvor man varetager planlægning af de store offentlige opgaver i fx sektorplanlægningen.

Indenrigsafdelingen er desuden sekretariat for Kommunernes Tilsynsråd og rådgiver kommunerne i forhold til styrelseslovgivningen.

Begge afdelinger har et tæt samarbejde med kommunerne, så der forventes en synergieffekt af det øgede samarbejde, når flere medarbejdere vil få en større viden og mere indsigt i netop det kommunale område.

Yderligere oplysninger om ressortændringen fås hos Lone Nukaaraq Møller, afdelingschef, Ledelsessekretariatet, telefonnr. 34 51 12.