Det er inklusion!

Naalakkersuisut lægger i sin Uddannelsesstrategi og –plan op til en styrket inklusion i hele uddannelsessystemet. Uddannelserne skal udvikles, så de kan rumme den forskellighed og mangfoldighed i forudsætninger og behov, som vore børn og unge har, når de går i folkeskolen, eller søger ind på uddannelserne.

Naalakkersuisoq Nick Nielsen udtaler i den forbindelse: ”Eksklusion fra mellemmenneskelige fællesskaber skaber isolation og modløshed. Vi lærer og udvikler os i samspil med andre og vore omgivelser. Naalakkersuisut ønsker at styrke alle borgeres mulighed for deltagelse i samfundslivet. Ingen borgere skal opleve at blive udelukket fra et fællesskab eller tilbud blot fordi, de er anderledes, har et handicap eller har problemer. Formålet med inklusion i vores uddannelsessystem er derfor at bedre borgenes mulighed for deltagelse i samfundslivet gennem meningsfyld inddragelse og deltagelse. Sagt med andre ord, vil vi flytte støtten hen til personen frem for at flytte personen hen til støtten. Omvendt handler det ikke om, at alle skal inkluderes for enhver pris. Inklusion skal kun ske i de tilfælde, hvor det tjener elevens eller den unges tarv bedst. Derfor har Naalakkersuisut med stor tilfredshed modtaget nyheden om, at Teknikkimik Ilinniarfik, KTI, har inkluderet unge med læse- og skrive problemer i deres uddannelsestilbud og tilmed indrettet undervisningen og prøverne, bl.a. ved brug af moderne teknologi, så personer med andre forudsætninger og behov kan få deres uddannelsesdrømme opfyldt.”

Nick Nielsen fortsætter: ”Krister Støvlbæk deltog i én af Naalakkersuisuts seks workshops om uddannelse i efteråret, hvor han meget indlevende fortalte om de udfordringer og barrierer, som han havde mødt som ordblind. Krister har kæmpet en brav kamp for at nå sine mål, og jeg er meget imponeret over den vilje og gåpåmod, som han har udvist. Jeg har også stor ros til Teknikkimik Ilinniarfik for deres initiativ. De har vist, at det nytter at tænke nyt og alternativt til gavn for unge, der måske ikke ellers ville have fået mulighed for at tage en kompetencegivende uddannelse. Det er således inklusion, når uddannelsesinstitutionen kigger på den unges potentialer og styrker fremfor svagheder, og tilbyder undervisning, der er tilpasset de unges behov. Jeg vil arbejde for, at andre uddannelsesinstitutioner snart vil følge trop, så vi sammen kan fremme et samfund med endnu mere plads til forskellighed og tolerance.”

Nick Nielsen slutter: ”Synscenter Refsnæs og deres samarbejdspartnere er ved at sætte sidste hånd på et program, der kan omsætte grønlandske tekster og dokumenter til en syntetisk tale. Allerede til efteråret forventes programmet at blive præsenteret til offentligheden, og det er mit håb, at den vil være med til at hjælpe endnu flere personer med læse- og skrive vanskelligheder til en nemmere hverdag og derigennem give dem mulighed for at realisere flere personlige mål i livet.”