Samarbejdsministrenes møde på Island

Naalakkersuisoq for Nordisk Samarbejde, Kim Kielsen, deltager i samarbejdsministrenes møde på Island den 25. - 26. juni.

Reformer af Nordisk samarbejde står i centrum for drøftelserne.

Samarbejdsministrene forventes på mødet at træffe en række beslutninger, som vil betyde en reform af arbejdet i Nordisk Ministerråd. Dette sker for at kunne følge op på det visionserklæring, som ministrene vedtog i februar i år.

Visionserklæringer peger på behovet for at det nordiske arbejde skal være mere synligt, således at man markerer Norden som en region der aktiv arbejder på at fremme ny viden, som kan styrke samfundenes fremtid. Dette kræver også et intensiveret arbejde for at nedbryde der grænsehindringer, der stadig findes i Norden.

Det nordiske samarbejde skal være i stadig fornyelse for at sikre at samarbejdet på langt sigt forbliver et stærkt redskab til at håndtere nye politiske udfordringer for de nordiske regeringer. I rapporten «Nytt Norden» præsenterer generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Dagfinn Høybråten, 39 konkrete forslag til fornyelse af det nordiske samarbejde. Med udgangspunkt i rapportens forslag skal samarbejdsministrene på mødet drøfte en reformpakke bestående af konkrete ændringer i arbejdsformen.

”Alt internationalt arbejde kræver papirer, notater, redegørelser osv., men meget af det kan vi overlade til vores medarbejdere, hvis vi organiserer arbejdet rigtigt. Hovedtrækkene i reformen er kortere beslutningsveje, øget samarbejde om internationale spørgsmål samt fælles nytte af projektarbejde og institutionsdrift.

Forslagene i generalsekretærens rapport ”Nyt Norden” er et forsøg på en sådan ændret organisering. På den måde kan vi få de politiske diskussioner og beslutninger, hvor de hører hjemme; nemlig mellem os der er valgt til opgaven” siger medlem af Naalakkersuisut for Nordisk samarbejde Kim Kielsen.

”Hvis vi lykkes med dette reformarbejde betyder det, at jeg og mine kolleger i Naalakkersuisut, der repræsentere Grønland i de 10 andre ministerråd, kan se frem til flere politiske diskussioner om de emner vi beskæftiger os med i de enkelte ministerråd. Når det gælder samarbejdsministrene er det særligt diskussionerne om vores nabosamarbejde og om hvorledes vi sammen i Norden styrker vores aftryk på det arktiske samarbejde, jeg ser frem til”, slutter Kim Kielsen.