Rigsmøde på Færøerne

Rigsmøde Den færøske Lagmand Kaj Leo Holm Johannesen var i dagene 16.-18. Juni vært for det årlige rigsmøde som i år foregik på Færøerne. Den færøske Lagmand, den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt og Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond holdt i dag 18. juni det årlige rigsmøde.

Formand for Naalakkersuisut, Statsministeren og Lagmanden vendte fælles spørgsmål og emner med betydning for Rigsfællesskabet.

Der var også arrangeret en orienteringstur i værtslandet, som blandt andet gik til Mykines og Tindholm. Selve rigsmødet blev holdt på Tinganes.

Aleqa Hammond udtaler efter mødet:

”De årlige rigsmøder er vigtige holdepunkter for sammenholdet. Her drøfter vi hvordan vi styrker samarbejdet mellem os, også hvordan vi løser de problemer som der opstår undervejs.

I den forbindelse havde jeg lejlighed til at drøfte det videre arbejde omkring de juridisk faderløse. I den sag har jeg været glad for at vi er nået langt med en løsning, men jeg er ikke tilfreds med at der fortsat eksisterer en diskrimination overfor de mennesker, hvis fædre er døde. Det er ikke hensigtsmæssigt, og jeg tror desværre - sammen med det danske Institut for Menneskerettigheder - at vi i de kommende år vil se retssager bragt for den Europæiske menneskerettighedsdomstol omkring dette.

I forhold til udfordringer har det også været vigtigt for mig, at erindre om at Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder, inklusive råstofområdet. Danmark har i den forbindelse en vigtig rolle i at sikre, at disse spilleregler overholdes.

Det er vigtigt at der også er plads til dialog og samarbejde. Idet Danmark fortsat har en vigtig koordinerende rolle i forhold til rigsfællesskabets ageren udadtil – som i de kommende år vil stige i betydning.

Jeg har overfor statsministeren fremhævet to områder, hvor Danmark og Grønland med stor succes har arbejdet sammen i det forgangne år. Det første er omkring åbningen af Grønlands Repræsentation i Washington D.C. som vi forventer at indvie til efteråret. Det andet er partnerskabsaftalen med EU for 2014-2020, hvor Danmark har ydet en ekstraordinær indsats for at sikre Grønlands finansielle interesser.
Fremadrettet, har jeg også bragt op, at jeg håber på at Grønland og Færøerne kan omfattes af den danske Vækstfonds ordninger. Det vil skabe et godt fundament for den videre udvikling i Rigsfællesskabet.”