Ophævelse af kogepåbud

Kogepåbud

Ophævelse af kogepåbud af vand i Niaqornaarsuk

Kogepåbuddet fra den 27. maj ophæves hermed, da nye vandprøver efter udbedring/desinfektion af bygdens vandforsyning viser en tilfredsstillende vandkvalitet.