Drøfter muligheder

MR SAM

Grønland, Færøerne og Danmark drøfter muligheder for fælles nordiske initiativer i 2015

I forbindelse med de nordiske samarbejdsministres møde på Island har medlem af Naalakkersuisut for Nordisk samarbejde Kim Kielsen haft en drøftelse med sin færøske kollega, samarbejdsminister Annika Olsen og den danske samarbejdsminister Carsten Hansen.

I 2015 har Danmark formandskabet for Nordisk ministerråd, hvilket betyder, at Danmark har ansvaret for at fremlægge et formandskabsprogram på Nordisk Råds session i oktober måned i Stockholm. Færøerne og Grønland blev allerede sidste år inviteret til at komme med forslag til programmet.

”Jeg har i forbindelse med samarbejdsministermødet her på Island haft et drøftelse af med min færøske og danske kollega, af de ideer, som den danske minister har præsenteret for kollegerne på samarbejdsministrenes møde. Programmet offentliggøres først til Nordisk Råds session i oktober, men jeg kan sige, at Danmark i processen har modtaget bidrag fra Grønland på både social-, sundheds- og fiskeriområdet. Grønland og Færøerne har et særligt initiativ på vej på fiskeriområdet”, oplyser Kim Kielsen.

Grønland og Færøerne samarbejder om fiskerisamarbejdet under Danmarks formandskab og planlægger særligt initiativer vedrørende vækst i den blå bioøkonomi, i lige tråd med det islandske formandskabsprogram, men med fokus på bæredygtig og økonomisk vækst i de marine erhverv i Nordatlanten og Arktis.

Et formandskabsprogram består dels af en række politiske målsætninger og forslag, som de enkelte ministerråd skal arbejde med, og dels af en række projektforslag, som formandskabet har ret til at foreslå. Disse formandskabsprojekter er sikret finansiering i 3 år, når de er endeligt vedtaget.

”Da Carsten Hansen, som er nordisk samarbejdsminister for Danmark, præsenterede hovedlinjerne for det danske formandsskabsprogram 2015, konstaterede jeg med glæde, at der er både nordatlantiske som arktiske projekter med. Jeg ser også frem til, at der skal afholdes et nordisk samarbejdsministermøde i Ilulissat til marts næste år ” slutter Kim Kielsen