Ekstra bevilling i 2014 til medbyggerhuse

Inatsisartut Finans- og Skatteudvalg besluttede torsdag den 5. juni 2014, at bevillingen på hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter, projekt nr. 998.35.024 Boligprogram for bygder og yderdistrikter, 2014 forhøjes med 10,0 mio. kr. i 2014.

- Det er med stor tilfredshed jeg kan notere at Inatsisartut Finans- og Skatteudvalg har godkendt Naalakkersuisuts ansøgning om forhøjelse af bevillingen til Illorput 2000 og 2100 byggesættene. Jeg ved at der stor interesse for at erhverve egen bolig gennem medbyggerordningen, og med denne ekstrabevilling er der nu mulighed for at imødekomme flere ansøgninger til opførelse af medbyggerhuse. Dette harmonerer med Naalakkersuisuts politik om at alle i vores land skal have adgang til at bo i en sund og god bolig.
- A/S Boligselskabet INI som administrerer medbyggerordningen for Selvstyret vil blive anmodet om at informere borgerne, udtaler Naalakkersuisoq for Boliger, Siverth K. Heilmann.

Ønsket om øget bevilling til medbyggerhuse skal også ses i lyset af den konference om udvikling af mindre bosteder i Grønland, der blev afholdt i Ilulissat fra 23.-25.maj 2014.