Tilbagemelding på undersøgelse

Appat lomvier

Tilbagemelding på undersøgelse af selvdøde lomvier fra Sydgrønland

I marts måned blev der konstateret øget dødelighed blandt lomvier i Sydgrønland. Et antal af disse blev sendt til DTU Veterinærinstituttet i Danmark til undersøgelse for smitsomme sygdomme.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har nu modtaget svar på undersøgelserne fra laboratoriet.

Der er undersøgt 5 lomvier i en samleprøve. Undersøgelsen påviste lavpatogen fugleinfluenza af subtypen H11N2. At virus er lavpatogent betyder, at det ikke er særligt sygdomsfremkaldende. Det er ikke ualmindeligt, at finde lavpatogen fugleinfluenza i vilde fugle.

Svømmefugle er generelt meget modstandsdygtige overfor fugleinfluenzavirus og kan være raske smittebærere.

Det er ikke konstateret smitte fra fugle til mennesker med det påviste H11N2 virus.

DTU Veterinærinstituttet oplyser, at fuglenes dødsårsag ikke kan siges med sikkerhed. Udover at virus blev påvist, var fuglene afmagrede. Der er ikke fundet anledning til at teste dem for yderligere sygdomme.

Risikoen for, at mennesker kan blive smittet med fugleinfluenza gennem inficerede fugle, er med denne type virus meget lav. VFMG opfordrer dog altid folk til at tage passende forholdsregler ved håndtering af nedlagte fugle:

  • Vask hænder med sæbe, specielt efter udtagning af indvolde.
  • Flå fuglene i stedet for at plukke dem (giver mindre støv).

Selvdøde fugle bør kun håndteres efter aftale med myndighederne.

Influenzavirus dræbes ved gennemstegning/gennemkogning.

Hvis man finder større mængder svage eller døde fugle i naturen i Grønland, kan Veterinær- Fødevaremyndigheden i Grønland kontaktes for nærmere instrukser.