Kvoteforhøjelse for fiskefartøjer over seks meter

Fiskefartoej

Naalakkersuisut har besluttet, at fartøjsfiskerne efter hellefisk i forvaltningsområderne Uummannaq samt i Upernavik skal have den samme kvotemængde som fartøjskvoterne havde i slutning af 2013.
Det betyder, at kvoten bliver forhøjet med 894 tons, således at fartøjskvoten for 2014 bliver i alt 11.577 tons.

Fordelingen af fartøjskvoten sker efter kvoteandele, ændringer med kvotemængde sendes direkte til fartøjsejere. Den samlede kvote for det tre forvaltningsområder udgør herefter i alt 26.394 tons, fartøjskvoten er på i alt 11.577 tons, mens jollekvoten er på i alt 14.817 tons.

For fartøjsejere i forvaltningsområdet Diskobugten svarer kvoten for 2014 som for 2013, og vil derfor ikke blive vurderet særskilt.

Naalakkersuisut er vidende om, at kvoterne for hellefisk i disse forvaltningsområder overstiger den biologiske anbefalede rådgivning. Naalakkersuisut har endvidere besluttet, at der for de tre forvaltningsområder ikke foretages yderligere forhøjelser i 2014.