Handel med produkter af kaskelot er forbudt

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) og Departementet for Miljø og Natur (APN) skal i forbindelse med fundet af død kaskelothval ved Sisimiut orientere om:

  • At kaskelothvaler er totalfredet i Grønlands fiskeriterritorium jf. § 2.
  • At det er forbudt at udføre/indføre kød fra store hvaler herunder kaskelothvaler jf. § 36

i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 7. februar 2013 om beskyttelse og fangst af store hvaler.

Det betyder, at denne hvalart ikke må fanges, og at man ved fund af død kaskelothval til havs eller ved stranding skal meddele dette til den lokale Jagtbetjent eller Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Samt at alle dele fra arten herunder også tænder er Selvstyrets ejendom, og hvis muligt skal konfiskeres.

Derudover er kaskelothvaler listet på CITES’ liste 1. APN ønsker at minde om, at salg af totalfredede arter, herunder kaskelot, er forbudt. Forbuddet er fastsat i Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, hvori det fremgår, at al handel med totalfredede arter eller dele heraf er forbudt, f.eks. hele kaskelottænder eller udskæringer udarbejdet af kaskelottænder. Dette forbud gælder dog ikke for effekter, der stammer fra før loven trådte i kraft i 2003.