Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk

Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Disko Bugt

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle i Disko Bugt forvaltningsområde stopper onsdag den 18. juni, da jollekvoten i Disko Bugt er ved at være opfisket.
Den 18. juni 2014 bliver således også den sidste indhandlingsdato for joller.

Fiskeriet genåbnes den 1. juli 2014 med en månedskvote på 421 tons.