Fiskeriministres fælles udtalelse

Fiskeriministre

Fiskeriministrene i Nordatlanten sluttede deres konference i Ilulissat torsdag. Traditionen tro afsluttedes konferencen med fællesudtalelse, kommuniké, der indeholder deltagernes fælles fiskerirelaterede holdninger.

Deltagerlandene er Grønland, Island, Færøerne, Canada, EU, Norge og Rusland.

Her er kommunikéet:

Nordatlantiske fiskeriministre anerkender, at klimaændringerne i Nordatlanten har en indvirkning på fiskebestandene, navnlig deres geografiske fordeling og produktivitet, og at dette fænomen har betydelige konsekvenser for forvaltningen af fiskeriet i regionen. En koordineret indsats inden for forskning og overvågning bliver afgørende for at forstå ændringerne i havmiljøet over tid og for at reagere effektivt.

Hr. Finn Karlsen, medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug, var vært for den 19. Nordatlantiske Fiskeriministerkonference i Ilulissat, Grønland den 17.-19. juni 2014. Fiskeriministre fra Færøerne, Grønland, Island, Norge og den Russiske Føderation, samt højtstående repræsentanter fra Canada og EU, deltog i konferencen.

Minister Finn Karlsen fremhævede, at virkningerne af klimaændringerne på havets biologiske ressourcer i Nordatlanten, og den deraf følgende indvirkning på de samfund, der er afhængige af fiskeriet, er et spørgsmål af stor betydning, og han opfordrer til overvejelse af den eksisterende ressourcestyring.

Der blev delt erfaringer om forskellige udfordringer i fiskeriet som følge af klimaændringer i Nordatlanten, og der var enighed om, at de nordatlantiske marineøkosystemer og fiskeriet er under forandring.

Ændringer i fordelingen af fiskebestandene og deres produktivitet påvirkes af ændringer i levesteder som følge af klimaændringer, tætheden i fiskebestandene og tilgængeligheden af føde. Der er dog inden for videnskaben om og forvaltningen af fiskeriet et presserende behov for at tage hensyn til virkningerne af klimaændringer på fiskebestandene.

Det blev anset for uundgåeligt, at forvaltningen af fiskeriet i Nordatlanten bliver nødt til at reagere på større forandringer i marineøkosystemer med henblik på at sikre bæredygtigheden af fiskebestandene.

Ministrene var enige om, at den usikkerhed, der er forbundet med klimaændringernes virkninger på fiskebestandene og andre biologiske ressourcer i Nordatlanten understreger behovet for solide forvaltningsordninger, som kan håndtere og tilpasse sig udfordringerne i en dynamisk fremtid.

Det blev særligt bemærket, at en forbedret, koordineret indsats inden for forskning og overvågning bliver afgørende for at forstå ændringerne i havmiljøet over tid og for at reagere effektivt. Derudover er samarbejde mellem det videnskabelige samfund, forvaltere, fiskere og fangere et centralt element for en vellykket forvaltning af naturressourcer i forbindelse med forandringer i økosystemer.

EU ser frem til at være vært for den 20. Nordatlantiske Fiskeriministerkonference i 2015, i overensstemmelse med den normale rotation for denne årlige konference.