Statistikchef Anders Blaabjerg fortsætter arbejdet

Et enigt Naalakkersuisut har besluttet at forlænge Anders Blaabjergs ansættelse som Statistikchef.

Naalakkersuisut har på sit møde d. 2. juni 2014 besluttet at følge Grønlands Statistiks bestyrelses indstilling til forlængelse af Statistikchefens ansættelse endnu tre år. ”På baggrund af det meget store og vellykkede arbejde, som Anders Blaabjerg har udført siden sin ansættelse i 2010, har bestyrelsen enstemmigt besluttet at indstille at ansættelsen forlænges”, skriver Formand Vøgg Løwe Nielsen og Næstformand Henrik Leth i deres indstilling til Naalakkersuisut.

Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender, hvorunder Grønlands Statistik hører under, er glad for indstillingen fra bestyrelsen. ”Det er mit indtryk, at kvaliteten af statistikken er god og antallet af områder, som Grønlands Statistik dækker, er voksende, og det er ikke mindst Anders Blaabjergs fortjeneste”, udtaler Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq, og fortsætter: ”De tal, som Grønlands Statistik indsamler, er uundværlige, når Naalakkersuisut laver reformer og strategier for landets fremtid”.

Anders Blaabjerg, som er uddannet cand.oecon., har været ansat som Statistikchef i Grønlands Statistik siden december 2010. Inden da har han blandt andet været Økonomichef i det grønlandske sundhedsvæsen.

Grønlands Statistik udarbejder statistik for den bevilling, der stilles til rådighed fra det offentlige eller fra rekvirerede opgaver mod betaling. Statistikerne offentliggøres gennem publikationer og via den Statistiske Årbog, der udkommer en gang om året. Derudover stiller Grønlands Statistik sin service til rådighed overfor private eller offentlige aktører, der ønsker et specifikt emne belyst og behandlet.

Årsrapporten for 2013 kan downloades på Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl.