FN’s generalsekretær: Grønland spiller en vigtig rolle

Kim i FN Ban Ki-moon, FN’s generalsekretær, har tiltænkt Grønland en prominent rolle i sine bestræbelser på at få verdens ledere til at komme til bordet med ambitiøse løsninger på den globale klimaudfordring. Generalsekretæren forventer, at Grønlands erfaringer med klimaforandringerne kan bidrage til at sætte fokus på behovet for ambitiøse klimatiltag på globalt plan.

Det var budskabet, da Naalakkersuisoq for Miljø og Natur Kim Kielsen mødtes med Ban Ki-moon i New York i forbindelse med FN-initiativet ”Bæredygtig Energi til Alle” (populært kaldt SE4ALL), der fandt sted i FN’s hovedkvarter i dagene den 4.-6. juni.

For selvom vinterkulden i Nordgrønland havde været en hård omgang for Ban Ki-moon under det to dage lange besøg i marts, betegner generalsekretæren det som en helt unik oplevelse, som han aldrig vil glemme. Ban Ki-moon fremhævede under mødet med Kim Kielsen, at Grønlands erfaringer med den globale opvarmning er af en sådan karakter, at verdenssamfundet bør lytte og tage ved lære heraf.

Dette vil verdens statsledere få rig mulighed for den 23. september i år, hvor Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond skal tale under et stort anlagt klimatopmøde, der ligeledes afholdes i FN’s hovedkvarter. Generalsekretæren fremhævede desuden, at han forventer, at lande med høje niveauer af drivhusgasudledning ved dette møde vil fremlægge ambitiøse målsætninger, der kan hjælpe med at stabilisere niveauet af drivhusgasser i atmosfæren.

Foruden mødet med Ban Ki-moon benyttede Kim Kielsen flere talelejligheder under ”Bæredygtig Energi til Alle”-forummet i New York til at skabe fokus på Grønlands erfaringer med vedvarende energiløsninger samt hvilke udfordringer, der er særlige for Grønland på energiområdet.

Kim Kielsens fremhævede under en paneldebat, at bæredygtig energi til alle er vigtig for at understøtte en bredere målsætning om sundhed, uddannelse, fattigdomsbekæmpelse og forbedrede levevilkår.

”Bæredygtig Energi til Alle”-forummet har til overordnet formål at understøtte en målsætning om øget global adgang til bæredygtige energiløsninger, forbedret energieffektivitet og en fordobling af andelen af vedvarende energi på globalt plan.