Generalforsamling i Greenland Holding A/S

Onsdag den 11. juni kl. 13 blev der afholdt generalforsamling i Greenland Holding A/S.

Selskabet kom ud af 2013 med et overskud på 46,3 mio. kr. efter skat, hvilket er godt 3,1 mio. kr. mere end man i selskabet havde budgetteret for året. Årets resultat må anses for at være tilfredsstillende.

Greenland Holding A/S fortsatte i 2013 sin udvikling, og fik fastslået sin centrale rolle i den grønlandske erhvervsudvikling. Greenland Holding A/S har desuden i løbet af året arbejdet med at videreudvikle datterselskaberne, herunder implementeret strategier hos de respektive selskaber.

Greenland Holding A/S’ afdeling i København afsluttede, i løbet af 2013, rådgivningsopgaven for Nukissiorfiit vedrørende vandkraftværket i Sydgrønland og afdelingen blev derfor nedlagt, i overensstemmelse med planerne herfor.

Greenland Holding byder velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

På generalforsamlingen kunne Greenland Holding A/S byde velkommen til Taitsiannguaq Olsen og Hanne Kristiansen som nye bestyrelsesmedlemmer.

I forbindelse med velkomsten til de to nye bestyrelsesmedlemmer, blev der også sagt farvel til bestyrelsesmedlemmerne Mogens Nathansen og Aviâja Lyberth Lennert.

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond udtaler: ”På vegne af Naalakkersuisut vil jeg gerne takke Greenland Holding A/S’ bestyrelse, ledelse og medarbejdere for en god indsats som har givet et flot resultat i 2013. En særlig tak skal lyde til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen. Til dem vil jeg gerne overbringe Naalakkersuisuts påskønnelse og store tak for deres arbejde.”

Både bestyrelsesmedlem Vitta Motzfeldt og formanden Christian Motzfeldt blev genvalgt til bestyrelsen.

I billedet ses:

Revisor Lars Nyborg
Adm. direktør Karsten Høy
Bestyrelsesformand Christian Motzfeldt
Advokat Aviâja Helms
Repræsentant fra Selvstyret - Fuldmægtig Martina Hilbrandt
Repræsentant fra Selvstyret - Fuldmægtig Mathias Høg

Kontakt: Martina Hilbrandt, Fuldmægtig i Bestyrelsessekretariatet, email: mahi@nanoq.gl, tlf: 345134