Fangst af hvalrosser og kvoter


I begyndelsen af året godkendte Den Nordatlantiske havpattedyrs Kommission NAMMCO´s Råd, VK´s (NAMMCO´s Videnskabelige Råd) anbefalinger til hvalrosfangsten i Grønland. Komitéen har på baggrund af de seneste tre optællinger og undersøgelser af data fra satellitmærkede hvalrosser konstateret at to af bestandene er vokset, hvilket betød en højere biologisk anbefaling. Desuden anbefaler Komitéen at, der ikke er biologiske argumenter imod for overførsel af ikke opfangede rest-kvoter til næste kvote år. Niels Lyberth, AC fuldmægtig i Departementet for Fangs, uddyber forholdene i den grønlandske hvalrosfangst og fremtiden efter det årlige møde i NAMMCO.

Niels Lyberth: - Hvalrosserne lever i arktisk farvand; i det nordlige Norge, nordlige Canada, Svalbard og Grønland, hvor der findes tre hvalrosområder – Qaanaaq, Vestgrønland og Østgrønland.

Antallet af bestandene varierer fra sted til sted.

Niels Lyberth: - De seneste bestandsestimat for Qaanaaq lyder på ca. 1.500 dyr og lidt over 2600 dyr på vestkysten, mens bestanden på østkysten er estimeret til ca. 1900 dyr.

Biologerne undersøger og tæller hvalrosbestandene hver 4. eller 5. år. Det er besluttet at optællingerne og undersøgelserne foretages i dette tidsinterval, da bestandene er meget stabile. Optællingerne kan foregå ved hjælp af helikoptere og de lokale fangere, hvor der monteres satellitsendere på nogle af dyrene. Biologerne har ved hjælp af satellitsendere undersøgt bestanden på vestkysten, som deles med Canada, for at danne et billede af hvalrossernes årlige vandringsruter. I tidligere tider brugte man mærkning af dyrene, vor man i dag bruger satellitsendere.

Niels Lyberth: - Den seneste biologiske anbefaling skete i 2010 og NAMMCO´s Videnskabelig komité kom med deres seneste anbefaling sidste år i november. Anbefalingerne fremlægges under NAMMCO´s årlige møder.  

NAMMCO´s anbefaling til den grønlandske hvalrosfangst endte med en årlige kvote på 18 dyr på østkysten, 89 dyr i Qaanaaq og 69 dyr på vestkysten fra 2014 til 2018.

Niels Lyberth:- Anbefalingen i forhold til østkysten er uændret i sammenligning til de tidligere anbefalinger, da man ikke har nye biologiske data til en ny anbefaling. Men NAMMCO anbefaler en forhøjet fangst på bestandene i vestkysten, fordi bestandene er vokset. Der anbefales i alt 100 dyr til fangsten på vestkysten, hvoraf 31 går til Canada og 69 til Grønland. Qaanaaq får også mere denne gang med en kvoteforhøjelse på 29, der betyder at der anbefales en fangst kvote på i alt 89 dyr.

Forslaget til kvoten for i år skete sidste år i december og Naalakkersuisut tager stilling til forslaget i løbet af den nærmeste fremtid.

Niels Lyberth:- Kvotering af fangsten blev indført i 2006. Det betyder at, det er kun erhvervsfangere der må fange hvalrosser. Jeg tror ikke at denne form for restriktion vil ændres i nærmeste fremtid, da kvoten allerede er ret begrænset i forhold til antallet af fangere. Der er ytret om at kvoten er for lav, men vi skal jo beslutte som følge af anbefalingerne.

Hvalrosser ligger på CITES´s liste nummer 3 i forhold til truede dyrearter.

Niels Lyberth: Det betyder at restriktioner i forhold til hvalrosserne ikke er så strenge som restriktionerne i forhold til de andre dyrarter som er anført på 1. eller 2. listerne. Det betyder også at man kan sælge hvalroskød lokalt og sælge kunstgenstande og materialer lavet fra hvalrosser, eksempelvis til turister. 

Kontrol af hvalrosfangst foregår gennem licenserne.

Niels Lyberth:- Lige så snart Naalakkersuisut har godkendt kvote anbefalingerne, kan Naalakkersuisoq for Fangst så uddele kvoter, og det er som sagt kun erhvervsfangerne, der kan ansøge licenser hos kommunen, og efter fangsten har man pligt til at rapportere fangsten.  Det eventuelt mistede fangst skal også rapporteres til kommunen. Det er vigtigt at man både rapportere fangsten men også det mistede, da alle data samles og bruges i forbindelse med de næste anbefalinger for næste års fangst. Hvis kødet skal sælges skal det først undersøges for eventuelle sygdomme. Et dyr gælder for 1 licens, mens licens uddelingsmåden og rapporteringsmetoden er tilrettelagt lidt anderledes i forhold til fangerne i Qaanaaq, fordi de tager på langfart for at fange hvalrosserne. Fangerne skal kontakte kommunen for yderligere oplysninger i forbindelse med Qanaaq-metoden. Kommunen holder kontrol med antallet af fangede dyr i forhold til kvoten i samarbejde med Departementet for Fangst. Der er endnu ikke besluttet om kommunerne kommer selv til at stå for uddelingen af kvoten.