Et turbulent år for Great Greenland

Onsdag d. 25. juni 2014 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Great Greenland A/S.

På dagsordenen var blandt andet godkendelsen af selskabets årsrapport.

Årsrapporten viser et overskud på DKK 5,9 mio. kr. i 2013.

Årets resultat skal tages med forbehold idet udfaldet af retssagen mod Great Greenlands tidligere samarbejdspartner endnu ikke er afgjort.

Great Greenland har i retssagen gjort et krav på DKK 32 mio. kr. gældende. Såfremt dette krav ikke havde været indregnet i årsrapporten, ville Great Greenland være kommet ud med et underskud på DKK 26,6 mio. kr.

Resultatet betragtes derfor ikke som tilfredsstilende, af hverken Naalakkersuisut og Great Greenland, grundet visse uoverensstemmelser med den nu tidligere samarbejdspartner North Atlantic Fur Group ApS.

WTO sagens indflydelse på Great Greenland

En af fremtidens udfordringer for Great Greenland bliver konsekvensen af WTO’s appelafgørelse af EU’s importforbud mod sælprodukter. I den forbindelse er EU’s Inuitundtagelse, som i princippet også tilgodeser Grønland, ikke lovlig i sin nuværende form.

I koordination med Danmark arbejder Naalakkersuisut på en fortsat Inuitundtagelse i EU’s importforbud, således at der fortsat kan eksporteres til Danmark og det øvrige europæiske marked. Hvis alt går som planlagt, bliver det med tiden muligt at genopbygge de markeder, som sælskindsforbuddet ødelagde.

Der er samtidig et igangværende samarbejde med vore naboer i Canada, hvem Naalakkersuisut deler synspunkter og interesser vedrørende sælskind, og hvor der arbejdes på et fælles fodslag mellem Grønland og Nunavut fremadrettet.

Naalakkersuisut arbejder fortsat tæt sammen med Great Greenland for at markedsføre sælskind på andre markeder, herunder Asien.

Sælskindsforbuddet er et af de emner, der ligger Naalakkersuisut nær, og derfor er det et af de første emner, som Grønland vil tage op med EU, når den nye Europakommission tiltræder efter 1. november 2014.

Udskiftning i bestyrelsen

På generalforsamlingen kunne Great Greenland byde Dorthea Rødgaard, Erik Sivertsen og Annette Kreiner velkommen som nye bestyrelsesmedlemmer.

I samme forbindelse sagde bestyrelsen farvel til de tidligere bestyrelsesmedlemmer, Nauja Bianco, Mike Nicolaisen og Karen Simonsen.

Formanden for bestyrelsen, Bruno Olesen blev genvalgt som formand for bestyrelsen.

”På Naalakkersuisuts vegne vil jeg gerne takke Great Greenland A/S for et godt samarbejde i året 2013. Jeg håber at aftalen med Kopenhagen Fur vil bringe glæde i de kommende år efter et par økonomiske vanskelige år for selskabet. De afgående bestyrelsesmedlemmer har ydet en stor indsats i en svær periode for selskabet. Til dem vil jeg gerne overbringe Naalakkersuisuts påskønnelse og store tak for deres arbejde.” udtaler Aleqa Hammond.