Grønland fører nu selv grænsekontrol

Fiskevarer, der er fanget af fartøjer fra tredje lande, for eksempel Canada eller Rusland, kan fra den 5. april grænsekontrolleres i Grønland ved de godkendte grænsekontrolstationer i enten Nuuk eller Sisimiut.

I går, mandag morgen stod en grænsekontrollør fra Ålborg havn, en grænsekontrollør fra Kastrup lufthavn og frihavn, og to grænsekontrolløraspiranter fra Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland, VFMG, på Nuuk havn, og var klar til første kontrolinspektion af fiskevarer, som er fisket af canadiere, der skal videresendes til EU.

Fiskevarer, der er fanget af fartøjer fra tredje lande, for eksempel Canada eller Rusland, kan fra den 5. april grænsekontrolleres i Grønland ved de godkendte grænsekontrolstationer i enten Nuuk eller Sisimiut.

Grønlands Selvstyre indgik i løbet af foråret en bilateral aftale med EU om samhandel indenfor fiskevarer, muslinger med videre og biprodukter. Aftalen er lavet af Fødevareministeriet i Danmark i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre.

De varer, der er omfattet af samhandelsaftalen, er fisk og fiskevarer til konsum. Det vil sige både rejer, fisk og kammuslinger, samt biprodukter og afledte produkter heraf.

Allerførste lodsning og EU grænsekontrol af et canadisk fabriksskib blev i sidste uge forhåndsanmeldt af transportvirksomheden, Blue Water Shipping med ankomst til Border Inspektion Post, BIP, mandag morgen.

Alle relevante dokumenter for eksempel forhåndsanmeldelse via TRACES samt sundhedscertifikater skal være grænsekontrollen i hænde inden et skib kan lodse og få udført kontrol af deres fiskevarer.

TRACES, Trade Control And Expert System, er EU-Kommissionens elektroniske database til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med levende dyr, visse animalske produkter, import af levende dyr og animalske produkter.

- Kontrolmyndigheden er i fuld gang nu. Det er hellefisk, som bliver lodset og skal videre med fragtskib denne uge, fortæller dyrlæge, VFMG, Stella Ege Kristensen.

Selve proceduren er at kontrollere, at alle dokumenter samt oplysninger stemmer overens og derefter at sikre, at anmeldte antal colli, kasser og pakker, stemmer overens med faktiske antal colli.

- Så selve lodsningen og pakningen af fiskevarerne bliver observeret. Antal colli fiskevarer bliver talt og relevant information bliver noteret, siger Stella Ege Kristensen.

Der bliver lavet fysisk kontrol af fiskevarerne på stikprøvebasis. Der tager man for eksempel 10 pakker fiskevarer og undersøger for temperatur, udseende, lugt og smag.

- Såfremt, at alt er tilfredsstillende, så bliver det frigivet og kan indføres til EU, understreger Stella Ege Kristensen.

BIP’en, grænsekontrollen, bliver første sæson bemandet af Fødevarestyrelsens grænsekontrolpersonale. Fra næste sæson skal Selvstyres kontrolpersonale bemande BIP’erne i Nuuk og Sisimiut under supervision af Fødevarestyrelsen.

 

Billedtekster:

1) På billedet ses to medarbejdere fra Danmarks Fødevareministeriet, som er igang med at undersøge landet hellefisk fra en canadisk fiskefartøj.

2) Landet hellefisk i pakker tælles af en medarbejder fra Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland.

3) Der bliver lavet fysisk kontrol af fiskevarerne på stikprøvebasis. Der tager man for eksempel 10 pakker fiskevarer og undersøger for temperatur, udseende, lugt og smag