Visit Greenland A/S har afholdt generalforsamling

Tirsdag d. 24. juni 2014 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling for Visit Greenland A/S i Katuaq.

På dagsordenen var blandt andet godkendelsen af selskabets årsrapport.

Årsrapporten viser et overskud på 37.294 kroner i 2013, og resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Visit Greenland største projekt i 2013 har været afholdelsen af Vestnorden Travel Mart, som har været afholdt i København de to foregående gange, hvor Grønland har været vært.

Arrangementet blev trukket tilbage til Grønland grundet et ønske om at øge synligheden omkring Grønland samt tiltrække nye købere.

En øget indsats i forbindelse med messen gav 27 procent nye købere sammenlignet med sidste år.

Derudover havde en række andre virksomheder mulighed for at profilere sig i løbet af messen, hvilket betød en økonomisk gevinst ved messens afslutning.

Udskiftning i bestyrelsen

På generalforsamlingen kunne Visit Greenland byde Kenneth Høegh velkommen som ny formand i bestyrelsen samt Karin Sinclair, Johanne Bech og Sakiko Daorana som nye bestyrelsesmedlemmer.

I samme forbindelse sagde bestyrelsen farvel til den tidligere formand Karin Egede, samt de tidligere bestyrelsesmedlemmer Annette Links og Ole Andersen.

Bestyrelsesmedlemmet Poul Salik Jonas Hard blev genvalgt.

”På Naalakkersuisuts vegne vil jeg gerne takke Visit Greenland A/S for et godt samarbejde i året 2013. Vi er glade for den store indsats, Visit Greenland har ydet i årets løb med hensyn til den overordnede turismestrategi fra 2012. De afgående bestyrelsesmedlemmer har bidraget positivt til denne udvikling. Til dem vil jeg gerne overbringe Naalakkersuisuts påskønnelse og store tak for deres arbejde.” udtaler Aleqa Hammond.