"Hvem er bange for selvstyreloven?"

Formandens Departement har i anledning af 5-årsdagen for Selvstyrets indførsel inviteret Ole Spiermann til at komme og holde et offentligt foredrag med valgfri overskrift under temaet ”selvstyre”.

Ole Spiermann deltog i forhandlingerne i den Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission i Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål.

Spiermann har derved detaljeret kendskab til tilblivelsen af Lov om Grønlands Selvstyre og var på daværende tidspunkt professor i folkeret ved Københavns Universitet.

Spiermann har også beskæftiget sig med emner relateret til råstofområdet.

”Hvem er bange for selvstyreloven? Om Grønlandsk-dansk selvstyrekommission og aktuelle udfordringer” af Advokat Ole Spiermann. Mandag den 23. juni kl.19.30-21.30 i Lille sal i Katuaq, Nuuk.