Vellykket møde lover godt for fremtidigt samarbejde

Den 19. juni 2014 mødtes Naalakkersuisoq Martha Lund Olsen med Justitsminister Karen Hækkerup, hvor relevante punkter inden for justitsområdet blev drøftet.

Mødet affødte en vellykket dialog om bl.a. en forsøgsordning med konfliktråd som supplement til straf, men også om videoafhøring af børn, afsoning i eget hjem og borgernes tilfredshed med politiet.

Det var et udbytterigt møde, der peger frem mod et godt fremtidigt samarbejde.

”Det var et godt og meget konstruktivt møde, hvor vi satte os ned sammen og fik drøftet væsentlige grønlandske emner indenfor justitsområdet. Justitsminister Karen Hækkerup blev gjort opmærksom på de områder, der optager os lige nu i Grønland, og vi aftalte løsninger og nye samarbejdsrutiner, som kan sikre, at der tages endnu bedre hånd om de emner, som er mest vigtige for os i Grønland”, siger Martha Lund Olsen om mødet.