Greenland Oil Spill Response A/S har afholdt generalforsamling

Greenland Oil Spill Response A/S har den 18. juni afholdt generalforsamling.

Efter stiftelsen af selskabet i juli 2012 har selskabet netop aflagt deres først regnskab for et helt regnskabsår. Selskabet kom i 2013 ud med et resultat på -47.950kr efter skat.

Set i sammenhæng med selskabet aktiviteter i 2013 må årets resultat anses for tilfredsstillende.

Selskabet er stadig i en opstartsfase, hvor det skal finde sin plads på et relativt nyt marked. Dette har sat sit præg på resultatet for 2013.

Desuden bærer resultatet præg af, at der i 2013 har været færre olieefterforskningsaktiviteter offshore end forventet, samt en sen tildeling af nye olieefterforskningslicenser i Nordøstgrønland der har givet færre indtægter end planlagt.

”Naalakkersuisut er opmærksom på, at Greenland Oil Spill Response A/S er under fortsat udvikling, og at selskabet skal navigere på et forholdsvist ungt og umodent marked, hvilket selvfølgelig sætter sine begrænsninger. Det er derfor glædeligt at se, hvordan ledelsen aktivt benytter modningstiden til at forme selskabet efter kundernes behov og ønsker, men også samtidig har fokus på, hvordan selskabet kan gøre brug af de lokale aktører til at sikre en samfundsmæssig forankring. Naalakkersuisut glæder sig til at følge denne udvikling og håber og forventer, at selskabet når de målsætninger, der er sat,” udtaler Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond.

Lokale kræfter er en del af selskabets fremtidige planer

Ledelsen i Greenland Oil Spill Response har på trods af udfordringerne haft fokus på, hvordan selskabet kan gøre brug af de lokale aktører til at sikre et hurtigere og lokalt oliespildsberedskab.

I år vil selskabets udstyr af logistiske hensyn blive flyttet til Nuuk og Aasiaat, hvilket giver mulighed for at oprette et semi-frivilligt beredskab i disse byer. Et sådant beredskab vil kunne rumme op til 20 frivillige pr. by, og man sigter efter at kunne have de frivillige fuldt uddannet indenfor et tidsrum på halvandet år. Det er ligeledes hensigten at man på længere sigt kan begynde at træne og uddanne flere frivillige i andre byer, når aktivitetsniveauet i industrien forhåbentligt stiger.

Selskabet har desuden taget de første spæde skridt i forhold til disse beredskabsplaner ved at ansætte en tidligere brandmand fra Qaqortoq som operations manager i selskabet. Han skal nu i gang med at tage en internationalt anerkendt oliespildsberedskabsuddannelse, hvilket blandt andet betyder, at man i fremtiden vil kunne tilbyde relevant og industrianerkendt uddannelse til de mulige frivillige på grønlandsk.

”Naalakkersuisut er glad for, at selskabet er opmærksom på de muligheder som samfundet kan tilbyde, og ser positivt på denne udvikling, hvor man sigter efter at oprette og uddanne et lokalt beredskab,” udtaler Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond.

Ved generalforsamlingen blev selskabets bestyrelse genvalgt og består derfor fortsat af Steen Ove Hansen, Oddbjørg Varhaug Greiner og Hanne Berthels.